Salgın Sürecinde Hukuk Kulüpleri

Üniversite öğrencilerinin akademik ve kişisel gelişiminde öğrenci kulüpleri önemli bir rol üstleniyor. Onları var eden unsurların başında bir arada olmak, sorumlulukları paylaşmak ve birlikte deneyimlemek geliyor. Peki bir araya gelmenin mümkün olmadığı, çevrim içi eğitimin yapıldığı salgın sürecinden öğrenci kulüpleri nasıl etkileniyor?

Farklı üniversitelerden hukuk kulüpleri ve topluluklarının temsilcilerine ulaşarak Mart 2020’den bu yana salgın süreci ile uzaktan eğitimi nasıl değerlendirdikleri üzerine bir video söyleşi gerçekleştirdik.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukta Kazanım Topluluğu, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Kulübü, Selçuk Üniversitesi Hukuk Akademisi Topluluğu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Topluluğu, Erciyes Üniversitesi Nizam ve Adalet Kulübü, Beykent Üniversitesi Uluslararası Hukuk Kulübü, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Topluluğu, Medipol Üniversitesi İdeal Hukuk Kulübü ve İstanbul Üniversitesi İdeal Hukuk Kulübü konu hakkı sorularımızı yanıtladı.

Birinci bölümde üniversitelerin bünyesindeki hukuk topluluklarına çalışmalarını salgın sürecine nasıl uyarladıklarını, etkinliklerini covid 19’un gölgesinde nasıl şekillendirdiklerini sorduk.

Hukuk kulüplerinin ve topluluklarının salgın sürecinden nasıl etkilendiklerini ele aldığımız özel dosyamızın ilk bölümünde, kulüplerin çalışmalarını salgın sürecine nasıl uyarladıklarını, etkinliklerini covid 19’un gölgesinde nasıl şekillendirdiklerini mercek altına aldık. Kulüp/Topluluk temsilcileriyle yaptığımız çevrim içi görüşmenin devamında kendilerine uzaktan eğitimin devam ettiği, çevrim içi etkinliklerin yaygınlaştığı salgın sürecinde yeni üye kazanımında nasıl bir yöntem takip ettiklerini, üye alımında hangi yolu izlediklerini sorduk.

Hukuk kulüp ve topluluklarının salgın sürecinden nasıl etkilendiklerini ele aldığımız özel dosyamızın ilk iki bölümünde, kulüplerin çalışmalarını salgın sürecine nasıl uyarladıklarını ve uzaktan eğitim sürecinde yeni üye kazanımını hangi yöntemlerle sağladıklarını ele aldık. 

Peki, üyelik kayıtlarının dijital ortamda alındığı ve fiziksel etkinliklerin yapılamadığı bu süreçte özellikle yeni üyelere kulübe ait olma bilinci nasıl kazandırılıyor? Çevrim içi mülakalatımıza katılan kulüp ve topluluk temsilcilerine hem bu sorunun cevabını hem de yeni dönemde üye olanlara yönelik oryantasyonu nasıl sağladıklarını sorduk:

Salgın sürecinden eğitim ayağının birçok unsuru olumsuz etkilendi. Uzaktan çevrim içi eğitim bu yapının öğelerini de dijital dönüşüme itti. akademik eğitimin sosyal ayağını oluşturan en önemli yapı olan öğrenci kulüp ve toplulukları da bu süreçten doğrudan etkilendi. Aylardır eğitimlerini yüz yüze gerçekleştiremeyen öğrenci kulüpleri, bir araya gelerek proje üretemiyor, salon etkinlikleri  düzenleyemiyor. Onlar da dijital dönüşüme ayak uydurarak etkinliklerini hızla internet üzerine taşıdı. Peki çevrim içi etkinliklerin, yüz yüze yapılan salon etkinliklerine göre olumlu ve olumsuz tarafları neler? Mülakatımıza katılan hukuk kulüp ve topluluklarının temsilcilerine çevrim içi etkinlik düzenlemenin kolay ve zor yönlerini sorduk:

Üniversitelerin kulüp ve topluluk statüsündeki öğrenci gruplarının en önemli motivasyonu bir araya gelerek etkinlik ve projeler gerçekleştirmek. Öğrencilerin Kişisel gelişimlerine katkı sağlayan kulüp ve topluluk çalışmaları sosyalleşmelerine de yardımcı oluyor. Gençlerin enerjisi ve vizyonu hiçbir şart ve koşulda sınır tanımıyor. Öyle ki etkinlik ve projeler için mekana ihtiyaç duymuyor, fakülte duvarlarını aşabiliyorlar. Çevrim içi ya da çevrim dışı sınırlar, onların hayallerini gerçekleştirmeye engel değil. Ancak, bir arada bulunma, yüz yüze iletişim kurma alışkanlığı, kulüp geleneği, topluluk olma bilinci yeni normal dönemde bazı sorgulamaları da beraberinde getirdi. 

Salgın süreci daha da uzar, yüz yüze eğitime geçilemezse öğrenci kulüplerinin bir işlevi kalır mı? Öğrenci toplulukları sadece çevrim içi etkinlik düzenlemekten ibaret dijital yapılar haline dönüşür mü? Bu soruların cevaplarını farklı üniversitelerden 9 hukuk kulüp ve topluluk temsilcisine sorduk:

Hukuk kulüp ve topluluklarının salgın sürecini nasıl değerlendirdiklerini, çalışmalarını ve etkinliklerini yeni normale nasıl uyarladıklarını ele aldığımız özel dosyamızın son bölümünde mülakatımıza katılan 9 kulüp/topluluk temsilcisine mevcut ve yeni üyelere iletmek istedikleri mesajı sorduk: