21. Yüzyılda Hukuk Eğitimi | Uluslararası Konferans Tebliğleri Kitabı

21. Yüzyılda Hukuk Eğitimi kitabı; Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, John Marshall School of Law ve Türkiye Barolar Birliği iş birliğiyle 4-5 Mayıs 2014’te İstanbul’da ve 6-7 Mayıs 2014’te Ankara’da düzenlenen “21. Yüzyılda Hukuk Eğitimi” konulu uluslararası konferans sunumlarının İngilizce ve Türkçe metinlerinden oluşmaktadır. Kitap Türkiye Barolar Birliği Yayınları’ndan çıktı. Kitabın editörlüğünü Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Prof. Dr. Kathleen M. Burch, Yrd. Doç. Dr. Elif Küzeci, Av. Musa Toprak yaptı.

21. Yüzyılda Hukuk Eğitimi uluslararası konferansın İstanbul’da yapılan birinci bölümünde hukuk eğitiminin gelişimine, günümüzdeki farklı uygulamalara ve geleceğine ilişkin önemli tartışmalar yürütülmüş, bu kapsamda dünyada hukuk eğitiminin durumu, baro sınavları, akademik özgürlükler, dijital çağda hukuk eğitimi gibi güncel konular akademik sunumların konusunu oluşturmuştur.

Uluslararası konferansın Ankara’daki ikinci bölümünde ise dünyadan karşılaştırmalı örnekler yanında Türkiye’de hukuk eğitiminin mevcut durumu ve daha iyi standartlara kavuşturulması için atılacak adımlar pek çok hukuk fakültesi dekanının da aktif katılımıyla tartışmaya açılmıştır. Bu toplantı çerçevesinde, Türkiye’de hukuk fakültesi sayısı, fakültelerin fiziksel koşulları ve kontenjan sorunu, öğrenci kabul kriterleri, akademisyen ve öğrenci oranları gibi niceliksel veriler üzerindeki saptamaların ardından, hukuk öğretiminin yapılandırılmasına ve ders programlarına ilişkin öneri ve değerlendirmeler geliştirilmiştir.

21_yuzyilda_hukuk_egitimi

İçindekiler:

 • The History and Future of Law Teaching Methods – James E. Moliterno
 • The challenges facing legal services education in the 21st Century: a case for collaboration and conversation? – Jane Ching
 • The Crisis in American Legal Education: Its Cause and Cure – M. H. Hoeflich
 • A 2014 Primer on Academic Freedom, Tenure, First Amendment, and Faculty Self-Governance – Professor Denis Binder
 • Academic Freedom: Protecting Unpopular Faculty Speech – Kathleen M. Burch
 • The Law School Of The Future: How the Synergies of Convergence Will Transform the Very Notion of ”Law Schools” during the 21St Century from ”Places” to ”Platforms” – jeffrey A. Van Detta
 • Back to the Future: Apprenticeship in the Law School Classroom – Bruce Gordon Luna
 • Better Analysis, Better Decisions: Why Reading Cases Can Improve Legal Education, and Decisionmaking Around the Globe – Elizabeth Berenguer Megale
 • International Experiential Learning with Targeted Field Studies – Patrick R. Hugg
 • Legal Education for the Twenty-first Century: An International Conference of Legal Education Bar Exams and Admission to Practice Standards – Sally Evans Lockwood
 • Legal Education in the Twenty-First Century: An International Conference of Legal Education – James P. White
 • Professionalism in the Practice Of Law – Carol W. Hunstein
 • Legal Education Quality Management State Examination – By Martin Grob
 • Açılış Konuşmaları
 • Beşinci Oturum
 • Altıncı Oturum
 • Yedinci Oturum
 • Sekizinci Oturum
 • Dokuzuncu Oturum
 • The Evaluation Criteria for Law Education / Hukuk Eğitimi İçin Değerlendirme Kriterleri
 • Amerikan Barolar Birliği’nin Hukuk Fakültelerinin açılmasına dair standart ve kuralları Bölüm 3 ve Bölüm 4 Türkçe Çevirisi – Prof. Dr. Havva Karagöz
 • Hukuk Fakültesi Öğrencileri Gözünden Hukuk Öğrenimi
 • Legal Education in Turkey – julian LONBAY/Musa TOPRAK