5187 sayılı Basın Kanunu

9 Haziran 2004 tarihinde kabul edilen ve 26 Haziran 2004 tarihinde 25504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5187 sayılı Basın Kanunu, 32 maddeden oluşmaktadır.

Basın Kanunu’nda, basın yoluyla işlenen suçlarla ilgili davaların ağız ceza mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri veya iki numaralı mahkemede görüleceği madde 27’de belirtilmiştir. 5187 sayılı Basın Kanunu‘nun bölüm ve madde sıralamaları şu başlıklar halindedir:

 • Amaç ve kapsam
 • Tanımlar
 • Basın özgürlüğü
 • Zorunlu bilgiler
 • Sorumlu müdür
 • Süreli yayın sahibi
 • Beyanname verilmesi
 • Beyannamenin incelenmesi
 • Süreli yayın sahibinin hakkını kaybetmesi
 • Teslim yükümlülüğü
 • Cezai sorumluluk
 • Haber kaynağı
 • Hukukî sorumluluk
 • Düzeltme ve cevap
 • Zorunlu bilgileri göstermeme
 • Durdurulan yayının yayımına devam etme
 • Teslim yükümlülüğüne uymama
 • Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması
 • Yargıyı etkileme
 • Cinsel saldırı, cinayet ve intihara özendirme
 • Kimliğin açıklanmaması
 • Basılmış eserleri engelleme, tahrip ve bozma
 • Süreli yayınların dağıtımı
 • Yeniden yayım
 • El koyma, dağıtım ve satış yasağı
 • Dava süreleri
 • Görevli mahkemeler ve yargılama usulü
 • Hürriyeti bağlayıcı cezaya çevirme yasağı
 • Tebligat
 • Yürürlükten kaldırılan hükümler
 • Yürürlük
 • Yürütme
5187-sayili-basin-kanunu

5187 Sayılı Basın Kanunu orijinal kaynağına T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi‘nden ulaşılabilir.

Okuma önerisi:  2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu