5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 30 Mart 2005 tarihinde kabul edilip 31 Mart 2005 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun iki kısım, dört bölüm ve kırk üç maddeden oluşmakta. BİRİNCİ...
12 Nisan 1991 tarihinde kabul ederek aynı tarihte Resmî Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, beş bölümden oluşmaktadır. https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...
3194 Sayılı İmar Kanunu, 3 Mayıs 1985'te kabul edilip 9 Mayıs 1985 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, yedi bölüm elli maddeden oluşmakta. https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle...
5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu, 10 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilip 23 Temmuz 2004 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun yedi bölümden oluşmaktadır. https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle =...
5393 sayılı Belediye Kanunu, 3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilip 13 Temmuz 2005 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});
4857 Sayılı İş Kanunu, 22 Mayıs 2003 tarihinde kabul edilip 10 Haziran 2003 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun 9 bölüm, 122 maddeden oluşmakta. https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js ...
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 4 Kasım 1981 tarihinde kabul edilip 6 Kasım 1981 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun 12 Bölüm, 68 maddeden oluşmakta. https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js ...
4 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilen, 23 Mayıs 2007 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 14...
31 Mart 2011 tarihinde kabul edilen 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, 14 Nisan 2011 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, 4 bölüm, 27 maddeden oluşmaktadır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4 Ocak 2002 tarihinde kabul edilirken 22 Ocak 2002’de yürürlüğe girdi. Bu kanunun en önemli hedeflerinden biri bütçeyi kontrol altına almaktır. Şeffaflığı sağlamak, rekabet ortamı yaratmak ve güvenilir...