6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun

31 Mart 2011 tarihinde kabul edilen 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, 14 Nisan 2011 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, 4 bölüm, 27 maddeden oluşmaktadır.

İlgili kanunun bölüm ve maddelerinin sıralaması şu şekilde:

 • BİRİNCİ BÖLÜM
  • Amaç, Kapsam ve Tanımlar
   • Amaç
   • Kapsam
   • Tanımlar
 • İKİNCİ BÖLÜM
  • Genel Hükümler
   • İl ve ilçe spor güvenlik kurullarının oluşturulması
   • Müsabaka ve seyir alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin tedbirler
   • Müsabaka, antrenman ve seyir alanlarının güvenliği
   • Müsabaka güvenliği
   • Taraftar derneklerinin yükümlülükleri
   • Taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi
   • Seyir güvenliğinin sağlanması
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  • Yasak Fiiller ve Ceza Hükümleri
   • Şike ve teşvik primi
   • Yasak maddeler
   • Spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması
   • Tehdit veya hakaret içeren tezahürat
   • Müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi
   • Yasak alanlara girme
   • Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi
   • Suçun ağırlaştırıcı unsuru ve hak yoksunluğu
   • Seyirden yasaklanma
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  • Çeşitli Hükümler
   • Federasyonların yaptırım uygulama yetkisi
   • Hakemler, gözlemciler , saha komiserleri ve temsilciler
   • Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
   • Şiddete neden olabilecek açıklamalar
   • Yargılama ve usul hükümleri
   • Yönetmelik
   • Yürürlükten kaldırılan hükümler
   • Geçiş hükümleri
   • Yürürlük
   • Yürütme
1.5.6222