6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu

6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, 19 Ocak 2012 tarihinde kabul edilerek 26 Ocak 2012 tarihinde 28185 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

4 bölüm, 24 maddeden oluşan 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu‘nun bölüm ve madde sıralamaları şu şekilde:

 • BİRİNCİ BÖLÜM
  • Genel Hükümler
   • Amaç ve kapsam
   • Seçimde uygulanacak genel ilkeler
   • Seçim dönemi, seçim döneminin başlangıcı ve seçimlerin tamamlanması
   • Seçim sistemi ve uygulanması
   • Seçimin geri bırakılması
   • Seçilme yeterliği
 • İKİNCİ BÖLÜM
  • Seçim Öncesi İşleri
   • Aday gösterilme
   • Siyasi partilerce aday gösterilme
   • Seçmenler tarafından aday gösterilme
   • Adaylığın incelenmesi ve geçici aday listesi
   • İtiraz ve kesin aday listesi
   • Adayların görevden ayrılması ve göreve dönmesi
   • Adaylıkta eksilme
   • Propaganda
   • Adaylara yardım
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  • Seçim Günü İşleri
   • Kullanılacak oy pusulasının şekli
   • Oy kullanma şekli
   • Oylamanın referandum şeklinde yapılması hâlinde oy kullanma
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  • Seçimden Sonra Yapılacak İşler ve Son Hükümler
   • Seçim tutanakları ve sonuçların birleştirilmesi
   • Seçimin veya birleştirme tutanağının iptali
   • Cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlandırılması
   • Andiçme töreni
   • Değiştirilen mevzuat
   • Yürürlük
   • Yürütme

6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu orijinal kaynağına T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi‘nden ulaşılabilir.