8 Maddede Avukatların Sağlık ve Sosyal Yardım Hakları

Hastalık Yardımı

En az 21 günlük istirahat raporu verildiği durumlarda uygulanan günlük 40 TL lik yardımdır. En fazla 90 gün için yapılır.

Tedavi-Sağlık Yardımı

doktor3x

Anlaşmalı olan 100’den fazla özel hastaneden bakmakla yükümlü olunan çocuklar ve üye yapılan eş ile birlikte her türlü tedavi ve ameliyat için peşin ödeme yapılmaksızın faydalanılabilir.Yıllık 130 bin TL güvenceyi içeren bu yardımdan yararlanabilmek için geçerli ve aidatı ödenmiş bir baro kimlik kartı ile başvuruda bulunmak yeterlidir.

Annelik Yardımı

Doğum yapan kadın avukatlar ve doğum yapan kadın stajyerlerin sahip olduğu bu hak , 2015 yılı için 1.250 TL olarak belirlenmiştir ve gecikmeksizin ödenir.

Olağan Dışı Hal Yardımı

1417181992_kazax

Avukatlar ve stajyer avukatlar için geçerli olan,kaza geçirilmesi veya uzun süreli önemli hastalıklara yakalanılması halinde yapılan yardımdır. TBB başkanlık divanı kararı ile yıllık azami 5bin TL olarak belirlemiştir. Ayrıca tutuklu avukatlar için de aylık 300 TL yardım uygulaması vardır.

Sürekli İş Göremezlik Yardımı

malulen-emeklilikx

Yaşlılık, hastalık ve malullük nedenleriyle çalışamaz durumda olup mali destek ihtiyacı duyan avukatlık emeklilerinin yaralanabileceği bir sosyal yardımdır. Yardım isteminde bulunacakların gelirleri askeri ücretin 1.5 katının altında olmalıdır. yardım miktarı 900 TL’dir.

Büro Hasar Yardımı

Deprem, yangın, sel gibi nedenlerle bürosu kullanılamayacak duruma gelen avukatlar için zararın belgelenmesi halinde yıllık azami 5 bin TL, ekstra durumlar için en fazla 10 bin TL olarak belirlenen sosyal yardımdır.

Munzam Emeklilik Yardımı

tbb15x

69 yaşını doldurmuş, 20 yıl baroya kayıtlı avukatlık yapmış olan ve geçerli baro kartı bulunan avukatlar başvuruda bulunarak yıllara göre değişkenlik gösteren bu aylıklarını alabilirler. Avukatlar, baro üyeliği devam ettiği sürece ömür boyu munzam emeklilik yardımından faydalanabilirler.

Cenaze Yardımı

Avukatın ölümünde acil cenaze masraflarının karşılanması için ailesine verilen 1.500 TL yardımdır.