Adalet binalarının kapalı alan miktarı 2015’te 3 milyon m2’ye çıktı

Adalet hizmetlerinin çağdaş, etkili ve verimli olarak sunulabilmesi için yeni adliye binaları yapımına devam edilmiştir. 2007-2014 döneminde İstanbul Avrupa Yakası (343.000 m2) ve Anadolu Yakası (360.000 m2) adalet binaları dâhil olmak üzere toplam 199 adalet hizmet binası inşaatı tamamlanarak kapalı alan miktarı 569.000 m2‘den yaklaşık 3 milyon m2‘ye çıkarılmıştır.

Adalet hizmeti verilen kapalı alan miktarının yeni hizmet binaları yapımı ile 6 milyon m2‘ye çıkarılması hedeflenmiştir.

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015