Aile Mahkemelerinin Etkinliği Artırılacak

Türkiye Adalet Akademisi (TAA) ve Avrupa Birliği (AB) iş birliğiyle düzenlenen Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Ortak Projesinin açılışı Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, TAA Başkanı Muhittin Özdemir, Avrupa Birliği temsilcileri ile hâkim ve savcıların katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan TAA Başkanı Muhittin Özdemir, “Hedefimiz hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmektir. Bu itibarla hakim ve savcı eğitimi adaletin, yargının kaderini değiştirecek derecede önemi haizdir.” vurgusunda bulundu.

Anayasa’nın 41. maddesiyle ailenin korunması ve çocuk haklarının güvence altına alındığını hatırlatan Muhittin Özdemir, bu sebeple meslek içi eğitimlerde Aile Hukuku ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uygulamalarına her dönem yer verildiğini belirterek “Proje kapsamında kurulan pilot adliyelerimizi batıda İzmir, doğuda Kars, güneyde Hatay’a kadar ülkemizin yedi bölgesinden belirledik. Aynı zamanda iş yükü ve mahkeme sayısı bakımından da çeşitliliğe önem verdik. Bu sayede tüm bölgelerimizin aile hukuku bakımdan sosyal, kültürel ve hukuki durumunu görüp, buna göre çözüm önerileri getirmenin daha isabetli olacağını değerlendirdik.” ifadelerini kullandı.

Özdemir, Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Ortak Projesinin aile ve adalet kavramlarının temelinde yükseldiğinin altını çizerek “Bu iki kavramın merkezinde, sorunlara hukuki çözümler geliştirilmesi ve aile mahkemelerinin etkinliğinin arttırılması hedeflediğinden, sonuçları itibariyle sadece yargı sektörünü değil, esasen tüm toplumu ilgilendirmektedir. Projen, kurulduğu günden bugüne aile mahkemelerini ilk defa bir bütün olarak ele almaktadır.” dedi.