Alman ve Türk Ceza Hukukunun Güncel Sorunları

Kitap hakkında:

Max Planck Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi ve Türkiye Adalet Akademisi ortaklığıyla ‘Türk – Alman Bilim Yılı Hukuku Etkinlikleri’ kapsamında 20 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da Danıştay binasında; 21 – 22 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesinde düzenlenen kolokyumda sunulan tebliğlerin, tartışılan konu ve ileri sürülen fikirlerin çıktılarının akademik ve uygulayıcı çevrelere ulaştırılması amacıyla bu bilimsel eser yayına hazırlandı.

Bu kolokyumda Almanya’dan Max-Planck Enstitüsü mensupları ile Türkiye’den de 18 üniversitenin katılımcıları yer aldı. Genç bilim insanlarının konuşmacı olarak katılıp tebliğ sunduğu kolokyum sonrası hazırlanan bu kitapta, sunulan tebliğlerin genişletilmiş metinlerine yer verilmiştir. Yazılı metin hazırlayamayanlar için de kitapta başka makaleler yayımlanmıştır.

alman_turk_ceza_hukuku

İçindekiler:

 • Dr. Silvia Tellenbaclı Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu – Türk ve Alman Ceza Hukukunda Yapılan Değişiklikler ve Reform Girişimleri
 • Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber – Bilgi Toplumunun Ceza Hukuku –Temel Esaslar ve Reform Önerileri
 • Dr. Seydi Kaymaz – Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi ve Ceza Muhakemesinde İnternetin Rolü
 • Dr. Mare Engelhart – Kolluk Hukuku ve Ceza Hukuku Arasında Önleyici Düzenlemeler ile Adli Düzenlemeler Arasındaki Sınırların Birbirine Karışması
 • Yrd. Doç. Dr. Sinan Altunç – İstihbarat Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku
 • Yrd. Doç. Dr. Barış Erman – Ceza Soruşturmasında Makul Şüphe Kavramı
 • Dr. Mehmet Arslan LLM – Kendini Suçlamama Hakkının Güncel Sorunları Özellikle insan onuruyla ilişkisi
 • Arş. Gör. İlker Tepe – Alman Federal Anayasa Mahkemesinin BVerfGE 120, 274 Sayılı “Online Arama/Araştırma” Kararının Türk Doktrinine Mevcut ve Olası Etkileri
 • Arş. Gör. Dr. Gülfem Pamuk – Telekominakasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi (CMK m.135) Son yasal değişiklikler
 • Öğr. Gör. Hakan Kaşka – Ceza Muhakemesi Hukukunda Bir Koruma Tedbiri olan Tutuklamanın Maddi Şartları
 • Yrd. Doç. Dr. Pınar Bacaksız – İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme
 • Yrd. Doç. Dr. Meral Ekici Şahin – Kişisel Ağırlatıcı Nedenlerin Şeriklere Sirayeti
 • Doç. Dr. Zeynel T. Kangal – Türkiye’de Ekonomi Ceza Hukukunun Güncel Sorunları
 • Yrd. Doç. Dr. Asiye Selcen Ataç – Türk Ceza Kanunu’nda yer alan rüşvet suçuna ilişkin hükümlerin yolsuzlukla mücadele kapsamında değerlendirilmesi
 • Yrd. Doç. Dr. Hasan Sınar – Türkiye’de İnternet ve İletişim Özgürlüğünün Ceza Hukuku Aracılığıyla Sınırlandırılması Rejimi
 • Yrd. Doç. Dr. Elif Küzeci – Sağlık Verilerinin Korunması: Kurallar, Kararlar ve Öneriler
 • Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger – Türkiye’de İnternet Süjelerinin Hukuki Sorumluluğu ve İnternete Erişimin Engellenmesi Rejimi
 • Nicolas von zur Mühlen – İnternette İşlenen Örgüt Suçlarının Özellikleri ve Yapısı
 • Arş. Gör. Ezgi Kumaş – Veri Tabanları Aleyhine İşlenen Suçlar
 • Yrd. Doç. Dr. Aysun Altunkaş – Nefret ve Ayrımcılık Suçu (TCK rn. 122)
 • Yrd. Doç. Dr. Önder Tozman – Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunun İştirakten Farkı
 • Doç. Dr. Pınar Memiş Kartal – Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Alanında Yapılan Son Değişiklikler
 • Arş. Gör. Bilgehan Savaşcı Temiz – Çocukların Cinsel İstismarı Suçu’nda 6545 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler
 • Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bozdağ – Arş. Gör. Zeynep Büşra Şenyiğit; Yargıtay Kararları Işığında Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun “Fiili Faili Mağduru”
 • Prof. Dr. Bernd Heinrich – Alman Ceza Hukukunda Terör ile Mücadelenin Yolları
 • Prof. Dr. Dres.h.c. Friedrich-Christian Schroeder – Hayatın Sonunda Ceza Hukukuna İlişkin Sorunlar