8 Maddede Olağanüstü Hal nedir?

15 Temmuz 2016 tarihindeki başarısız Darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde 3 ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesi gündeme geldi. 20 Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan OHAL kararı, 21 Temmuz 2016 tarihinde TBMM’den geçti. İlk defa 2 Mart 1984 tarihinde Bitlis‘te ilan edilen OHAL, en çok ‘sıkıyönetim’ ile karıştırılıyor.

İşte 8 Maddede Olağanüstü Hal:

 1. Anayasamızın 119, 120 ve 121. Maddelerinde düzenlenmiştir.
 2. Süresi 6 ayı geçemez.
 3. OHAL Gerekçeleri:
  • Doğal afetler
  • Tehlikeli salgın hastalıklar
  • Ağır ekonomik bunalımlar
  • Şiddet olaylarının yaygınlaşması
  • Kamu düzeninin bozulması
  • Demokratik düzene yönelik şiddet hareketleri
 4. MGK görüşü alınarak Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu kararıyla ilan edilir.
 5. Karar, Resmi Gazetede yayımlanır
 6. TBMM tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
 7. 122. Maddede düzenlenen Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali ile bir ilgisi yoktur.
 8. Uygulama usul ve esasları Olağanüstü Hal Kanunu ile düzenlenmiştir.

İnfografik – Olağanüstü Hal Nedir?

olaganustuhal_nedir