Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin temelleri zamanın Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt’un girişimiyle kurulan ve 5 Kasım 1925’te Kemal Atatürk tarafından törenle açılmış olan ”Ankara Adliye Hukuk Mektebine” kadar uzanır.

Atatürk, Hukuk Mektebinin kurulmasını Hukuk Devriminin başlangıcı olarak görmüştür. Ankara Adliye Hukuk Mektebi, aynı zamanda Cumhuriyetin ilk yüksek öğretim kurumudur.

KURULUŞU

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin temelleri zamanın Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt’un girişimiyle kurulan ve 5 Kasım 1925’te Kemal Atatürk tarafından törenle açılmış olan ”Ankara Adliye Hukuk Mektebine” kadar uzanır. Atatürk, Hukuk Mektebinin kurulmasını Hukuk Devriminin başlangıcı olarak görmüştür. Ankara Adliye Hukuk Mektebi, aynı zamanda Cumhuriyetin ilk yükseköğretim kurumudur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, tarihsel onurlu görevinin bilinci ile bu amaca 83 yıldır katkıda bulunmaktadır.

FAKÜLTEYE GİRİŞ TABAN VE TAVAN PUANI

2015 yılında gerçekleştirilen LYS sonucunda Fakülteye ait taban ve tavan puanlar şu şekilde oluşmuştur.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Puan Türü: TM-3; En Küçük Puan: 442,87296; En Büyük Puan: 504,29868

VİZYON-MİSYON

Okulun kurulmasının gerisinde yatan temel düşünce çağdaş Cumhuriyet Hukukunu koruyacak, öğretecek ve geliştirecek iyi eğitimli hukukçulara duyulan acil ihtiyaçtır. Bu temel düşünceye paralel olarak Fakülte kendisine hukukçu yetiştirmeyi, hukukun çeşitli alanlarında araştırmaları yönetmeyi ve desteklemeyi görev edinmiştir.

Akademik Kadro

Fakültenin Dekanı Prof. Dr. Arzu OĞUZ ‘dur. Fakülte bölüm başkanlığını Prof. Dr. Muharrem ÖZEN ’in yaptığı Kamu Hukuku Akademik Kadrosu şöyle:

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Merih ÖDEN (Başkan)
Prof. Dr. Levent GÖNENÇ
Prof. Dr. Selin ESEN
Yrd. Doç. Dr. Ali Ersoy KONTACI
Ar. Gör. Deniz POLAT
Ar. Gör. Ali Erdem DOĞANOĞLU

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU
Prof. Dr. Türkan SANCAR
Doç. Dr. Devrim GÜNGÖR
Yrd. Doç. Dr. Güneş OKUYUCU ERGÜN
Dr. Fahri Gökçen TANER
Ar. Gör. Yaprak ÖNTAN
Ar. Gör. Eylem BAŞ
Ar. Gör. Atacan KÖKSAL

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Bülent Algan
Doç. Dr. Abdurrahman Saygılı (Başkan)
Dr. Cenk Yiğiter
Ar. Gör. Dilan Mızrak
Ar. Gör. Salim Işık

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gülriz Uygur (Başkan)
Doç. Dr. Saim Üye
Yrd. Doç. Dr. Eylem Ümit
Ar. Gör. Zeynep İspir
Dr. İrem Akı
Ar. Gör. Nadire Özdemir
Ar. Gör. Funda Kaya

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Gülnihal Bozkurt (Başkan)
Doç. Dr. Nevin Ünal Özkorkut
Doç. Dr. Belkıs Konan
Yrd. Doç. Dr. Seda Örsten Esirgen

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali Ulusoy (Başkan)
Doç. Dr. Cüneyt Ozansoy
Yrd. Doç. Dr. M. Artuk Ardıçoğlu
Doç. Dr. M. Ayhan Tekinsoy
Yrd. Doç. Dr. K. Burak Öztürk
Ar. Gör. Serdar Yılmaz
Ar. Gör. Ilgın Özkaya Özlüer
Ar. Gör. Fatma Betül Damar

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Doç. Dr. Cenker Göker (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Cihat Öner
Yrd. Doç. Dr. İnci Solak Akman
Ar. Gör. Tuğçe Akdemir

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Serap Akipek (Başkan)
Doç. Dr. Cavid Abdullahzade (Abdullayev)
Yrd. Doç. Dr. Ülkü Halatçı Ulusoy
Ar. Gör. Nasıh Sarp Ergüven
Ar. Gör. Merve Erdem
Ar. Gör. Erkan Akdoğan

Bölüm başkanlığını Hasan İŞGÜZAR’ ın yaptığı Özel hukuku Akademik Kadrosu şu şöyledir;

Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sanem BAYKAL (Anabilim Dalı Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. İlke GÖÇMEN
Ar. Gör. Merve AĞZITEMİZ
Ar. Gör. Emriye Özlem ŞEKER

Deniz Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hakan Karan
Doç. Dr. İsmail Demir
Dr. Sami Aksoy
Ar. Gör. Kübra Var

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Levent Akın (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Süleyman Başterzi
Yrd. Doç. Dr. Gaye Baycık
Dr. Orhan Ersun Civan
Ar. Gör. Çağla ERDOĞAN

Karşılaştırmalı Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Arzu Oğuz (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Selin Özden Merhacı
Yrd. Doç. Dr. Zehra Özkan

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Süha Tanrıver (Başkan)
Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz
Doç. Dr. Gökçen Topuz
Yrd. Doç. Dr. Emel Hanağası
Ar. Gör. Hikmet Bilgin
Ar. Gör. Hakan Hasırcı
Ar. Gör. Melek Savaşçı Işık

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hasan İşgüzar (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Vedat Buz
Prof. Dr. Hüseyin Altaş
Prof. Dr. Zarife Şenocak
Prof. Dr. Veysel Başpınar
Prof. Dr. Şebnem Akipek
Prof. Dr. Hasan Ayrancı
Prof. Dr. Mehmet Demir
Prof. Dr. Hasan Seçkin Ozanoğlu
Doç. Dr. Yıldız Abik
Doç. Dr. Ömer Arbek
Doç. Dr. Süleyman Yılmaz
Yrd. Doç. Dr. Hülya İmamoğlu
Yrd. Doç. Dr. Leyla Müjde Kurt
Yrd. Doç. Dr. Şafak Parlak Börü
Yrd. Doç. Dr. Vehbi Umut Erkan
Dr. Nurcihan Dalcı
Ar. Gör. Pınar Çağlayan
Ar. Gör. Şeyma Kiriş
Ar. Gör. Tuğçe Oral
Ar. Gör. Selmani Okumuş
Ar. Gör. Zehra Betül KULP

Roma Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nadi Günal (Başkan)
Doç. Dr. Özlem Söğütlü Erişgin
Yrd. Doç. Dr. Kadir Gürten

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Asuman Turanboy (Başkan)
Prof. Dr. İsmail Kırca
Prof. Dr. Kemal Şenocak
Prof. Dr. Aynur Yongalık
Yrd. Doç. Dr. Burçak Yıldız
Yrd. Doç. Dr. Başak Şit
Ar. Gör. Harun Keskin
Dr. Murat Gürel
Ar. Gör. İbrahim Bektaş

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gülin Güngör (Başkan)
Prof. Dr. Fügen Sargın
Doç. Dr. Rifat Erten
Yrd. Doç. Dr. K. Sedat Sirmen
Dr. Neva Ö. Öztürk
Ar. Gör. Burcu Yüksel
Ar. Gör. Işıl Selin Tekdoğan

YAPILAN ETKİNLİKLER, EDİNİLEN BAŞARILAR

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yıllardır Dergisi ile Türk Hukuk Yazımına Katkıda bulunmaktadır. Fakültenin köklü geçmişi beraberinde birçok armağan ve kitap yayını birikimi elde etmiştir. Bu birikime http://auhf.ankara.edu.tr/kitaplar/armaganlar/ adresinden ulaşabilirsiniz.