Dr. Rasim Koç’un Günah Adası Yassıada Kitabı Yayımlandı

Kıbrıs Basınında Kıbrıs Olayları, İdam Sehpasındaki Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Meclisteki Türkeş kitaplarının yazarı Dr. Rasim Koç’un yeni eseri Günah Adası Yassıada, Lale Yayıncılık etiketiyle yayımlandı.

464 sayfadan oluşan ve Yassıada yargılamalarının mercek altına alındığı kitap, özellikle Adnan Menderes ile onun yargılanmasına dair ilk kez yayımlanan bilgi, belge ve görselleri içermesi bakımından büyük önem taşıyor.

Türk demokrasi tarihinin en önemli kırılma anı, 27 Mayıs 1960 darbesiyle yaşanır. Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan darağacına gönderilirken; Demokrat Partili yüzlerce milletvekili ve bürokratsa cezaevi hücrelerine hapsedilir. Dr. Rasim Koç Günah Adası Yassıda’da, politik tarihimizin önemli kilometre taşlarından kabul edilen bu hüzünlü ve acılı sürece ev sahipliği yapan Yassıada’yı merkeze alır. Eserinde hem 27 Mayıs’a giden süreçteki önemli gelişmelerin hem de demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak yerini alan Yassıada’da yaşananların derin analizini yapar. Döneme ilişkin fotoğraf ve belgelerin de yer aldığı, yapılan yargılamalardan Yassıada’nın fiziksel şartlarına kadar pek çok ayrıntının analizlerine yer verilen bu değerli çalışma, alanında önemli bir kaynak olarak dikkat çekmekte.