Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu

Düzenleyen:

Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu, İbn Haldun Üniversitesi Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Hukuk İşleri Daire Başkanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Sempozyum Takvimi:

 • Bildiri gönderimi için son tarih: 15 Ekim 2020
 • Kabul edilen bildirilerin açıklanması: 4 Kasım 2020
 • Sempozyum tarihi: 14 Kasım 2020

Sempozyum Düzenleme Kurulu:

 • Hakan Öztatar – Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü
 • Umut İlhan Durmuşoğlu – Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı
 • Prof. Dr. Ali Yeşilırmak
 • Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu
 • Arş. Gör. Ömer Faruk Kafalı
 • Arş. Gör. Ahmet Dülger 
 • Arş. Gör. Gülnihal Ahter Yakacak
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Sempozyum Konuları:

 • Hangi uyuşmazlıklar arabuluculuk yoluyla çözümlensin?
 • Arabuluculuk faaliyeti nerede yapılsın? (Arabuluculuk merkezleri, merkezlerin akreditasyonu)
 • Arabuluculuk ilkelerine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri
 • Arabulucunun hak ve yükümlülükleri; konuya ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri
 • Arabulucuya başvurma, ihtiyari ve dava şartı arabuluculuk ve itiraz
 • Arabuluculuk sözleşmesi ve arabulucu sözleşmesi (tanım, ispat)
 • Arabulucunun seçimi ve arabuluculuk faaliyetini yürütmesi
 • Kolaylaştırıcı ve değerlendirici arabuluculuğun birlikte kullanımı
 • Arabuluculukta uzmanlık (iş, ticaret, tüketici vs.)
 • Arabuluculuk faaliyetinde düzenlenen belgeler ve uyulması gereken usul ve ilkeler
 • Anlaşma belgesinin saklanması ve icrası ile iptal davası
 • Dava şartı arabuluculuk, dava şartı arabuluculuğa başvurulması
 • Arabuluculuk sicili
 • Arabuluculuk eğitimi
 • Arabuluculukta denetim ve disiplin
 • Singapur Sözleşmesi

Bildiri Şartları:

 • Tebliğ sunum süresi 20 dakikayı geçmeyecek şekilde planlanmalıdır.
 • Sunumu gerçekleştirilen kişi sayısının ve kişilerin kimliklerinin de belirtilmesi gerekmektedir. 
 • Gönderilen bildirilerin daha önce hiçbir yerde sunulmamış veya yayımlanmamış olup, özgün çalışmalar olması gerekmektedir. 
 • Türkçe veya İngilizce dillerinde gerçekleştirilecek sunumlar ile katılım mümkündür.
 • Bildiri özetlerinin 500-1000 sözcük arasında ve 5 anahtar kelime belirlenerek (Türkçe sunulacak tebliğlerde ayrıca özet metninin İngilizce çevirisi ile birlikte) hazırlanması ve kaynakça ile tebliğ sahibinin kısa özgeçmiş, kurum ve iletişim bilgisi eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.
 • Bildiri özeti gönderen tebliğ sahiplerinin bildiri özetinin kabulü halinde yayınlanmasına onay verdikleri kabul edilir. Bildiri özeti kitapçığı ve tam metin bildiri yayımı için yazarlara telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Bildiriler, en geç 15 Ekim 2020 tarihine kadar ucam@ihu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.
 • Bildiri Yazım Kuraları
  • Genel Açıklamalar: Bildiri özetinde hem İngilizce hem de Türkçe olmak üzere makale başlığı (title), öz (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) belirtilmiş olmalıdır.
  • Özet Yazımı: Tam metin bildirilerde 500-1000 kelimeden oluşan Türkçe “özet” ve İngilizce “abstract” bölümlerine yer verilmelidir. (İngilizce sunum yapacak önce İngilizce Abstract bölümünü yazarak, altına Türkçe özet yazmaları gerekmektedir.)
  • Anahtar Kelimeler: Özet bölümünün altında Türkçe en az 5 en çok 10 anahtar kelime belirlenmelidir. Abstract bölümünün altında İngilizce en az 5 en çok 10 anahtar kelime belirlenmelidir.
  • Yayın Dili: Tam metin bildiri kitabının yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. İngilizce bildiri sunumu yapan yazarların tam metin bildirileri de İngilizce yayımlanacaktır.
  • Yazım Kuralları: Tam metin bildirilerin, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, ana metnin 1,5 satır aralığında ve 12 punto karakter büyüklüğü ile atıfların sayfa altında gösterilerek, 10 punto olarak hazırlanması gerekmektedir. Kısaltmalarda nokta işareti kullanılmamalıdır. İçindekiler ve kısaltmalar kısmına yer verilmemelidir.
  • Atıf Yöntemi: Metin içi alıntılama ve kaynakça hazırlanmasında “The Chicago Manual of Style (17th Edition, Notes and Bibliography)”  atıf ve referans yöntemi benimsenmiştir.
Okuma önerisi:  2. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu

İletişim / Ayrıntılar: