Türk Yargı Sisteminde E-Duruşma Resmen Başladı

Yargı Reformu Strateji Belgesi‘nde geçen ve bir süredir test süreci devam eden e-duruşma, 15 Eylül 2020 tarihinde resmen uygulanmaya başladı. İlk olarak Ankara Batı Adliyesinde yer alan 1 ve 2. İcra Hukuk Mahkemesi, 1 ve 2’nci Tüketici Mahkemesi ile Ankara Batı Kadastro Mahkemesi’nde pilot uygulama kapsamında gerçekleştirilecek e-Duruşma daha sonra tüm illere yaygınlaştırılacak. Belli güvenlik prosedürlerinin uygulanacağı e-Duruşma sisteminde parmak izi ve yüz tarama gibi güvenlik önlemleri de devreye sokulacak.

e-Duruşma Nedir?

Avukatlar; farklı şehirlerdeki taraf oldukları duruşmalara istedikleri yerden, yazılımı Adalet Bakanlığı mühendisleri tarafından yapılan e-Duruşma sistemi üzerinden video konferans yöntemiyle katılabilecek.

Hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmaya e-Duruşma sisteminden yararlanarak video konferans yoluyla katılmak isteyen avukatların, söz konusu duruşmadan 24 saat önce UYAP Avukat Portalı ya da CELSE uygulaması üzerinden gerekçelerini belirtmesi gerekecek. Duruşma hâkiminin e-Duruşma talebini kabul etmesi durumunda avukat, video konferans yoluyla duruşmaya katılabilecek.

Duruşmanın görüleceği mahkemenin sistemi aktif etmesiyle başlayacak duruşma öncesinde, avukatın elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulamasını yaptıracak ve duruşma hâkimi tarafından avukatın bilgileri ile fotoğrafı UYAP üzerinden doğrulanacak. Avukatlık Kanunu’nun 49’uncu maddesi gereğince, avukatın e-Duruşmaya cübbe giyerek katılma zorunluluğu da bulunmakta.

Pilot uygulamada avukatların video konferans ile katılabildiği e-Duruşma sistemine uzman ve bilirkişilerin de dahil edilmesi üzerine çalışmalar devam etmekte.

e-Duruşma Hangi Kolaylıkları Sağlıyor?

e-Duruşma talebi onaylanan avukatlar, video konferans yöntemiyle katıldıkları duruşmalarda mahkemeyi, uzmanları ve bilirkişileri dinleyebilecek, aynı zamanda tanık dinletebilecek.

e-Duruşma sisteminde ileriki dönemlerde avukatlar duruşma dosyasına beyanda bulunabilecek, hâkim bu beyanı aynı ekranda görebilecek ve avukat dilekçe verebilecek.