Avukatlara yeşil pasaport verilmeli mi? Niçin?

Türkiye Hukuk, 290 kişinin katılımıyla Türkiye’de Avukatlık Mesleği Araştırması gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında alınan görüşlerden biri avukatlara yeşil pasaport verilip verilmemesi gerektiğiyle ilgiliydi. Katılımcıların büyük çoğunluğu avukatlara yeşil pasaport verilmesi gerektiğini savunurken gerekliliğini farklı cümlelerle dile getirdi. Avukatlara yeşil pasaport verilmeli mi? sorusuna katılımcıların %85,2’si Evet, %12,35’i Hayır cevabını verirken %2,5’lik bir kesim konu hakkında kararsızlığını dile getirdi.

Avukatlara yeşil pasaport verilmesi gerektiğini savunanlar ile buna karşı çıkanların gerekçelerini maddeler halinde özetlemeye çalıştık.

Avukatlara yeşil pasaport verilmesini savunanlar, gerekçelerini şu cümlelerle sıraladı:

 • Uluslararası çalışmalarda vize mağduriyetine uğramadan seyahat edilebilmeli
 • Mesleğini daha iyi ve daha kolay icra eder.
 • Mesleki standartları yükselir.
 • Avukatlık, bir kamu hizmetidir. Avukatlar kamu adına işlemler yapan bir meslek grubudur.
 • Sadece yurt içindeki gözlemler yeterli değil, avukatlar dışarıdan direkt gözlem de yapılabilmeli.
 • Avukatlık mesleği ülkeyle sınırlı değildir.
 • Yurt dışına giriş çıkış kolaylığı avukatların mesleki açıdan kendilerini geliştirmelerini sağlar.
 • Çünkü savunma sadece Türkiye’de değil dünyada önemlidir. Yurt dışı davaları takip etmek daha kolay olur.
 • Özellikle uluslararası çalışan avukatlar vize vs. sıkıntıları yaşamamalı.
 • Kamu kurumlarında görevli avukatlar, on yıllık bir dönemin sonunda yeşil pasaport alabilirken, serbest çalışan avukatlara bu imkanın tanınmaması haksızlıktır. Serbest çalışan avukatlar da kamu yararına çalışmaktadır.
 • Bir avukatın kendisini uluslararası hukukta geliştirmesinin en kolay yolu yurt dışına rahat çıkabilmesidir.
 • Yeşil pasaportun amacı görevi sebebiyle sıklıkla yurt dışı seyahat yapmak zorunda olan kamu görevlilerinin yurt dışına çıkış işlemlerini kolaylaştırmaktır. Avukatlar da kamu hizmeti yapmaktadır.
 • Avukatlık mesleği farklı ülkelerin, kültürlerin ve insanların tanınmasını gerekli kılan bir alan. Avukatların dünyayı tanıması için rahatlıkla seyahat edebilmesi gerekir.
 • Avukatlar da savunma makamı olarak yargının bir parçasıdır. Hâkim ve savcılara tanınan bu hak, eşitlik açısından avukatlara da tanınmalıdır. Karar makamına veriliyorsa savunma makamına da verilmelidir.
 • Uluslararası hukukun gelişimi açısından hukuk insanlarının seyahat özgürlüğü tıpkı devlet memurlarında olduğu gibi vizelerle sınırlandırılmamalı
 • Özellikle kanunlarımızın farklı ülkelerden alındığı göz önünde bulundurulduğunda avukatlar bu ülkeleri, insanlarını ve yargı sistemini yakından inceleyebilmelidir.
 • Bazı davalarda müvekiller yurt dışından olabilmekte, kesintisiz hizmet sunabilmek ve delillere ulaşabilmek için yurt dışına çıkmak gerekebilmektedir.
 • Karşılaştırmalı hukuk araştırması gerektiren davalarda avukatların seyahat edebilme imkanının daha rahat olması gerekmektedir.
 • Vatandaş avukata güveniyorsa devlet de güvenmeli.
 • Paris Baro Başkanı Rousse’nin de dediği gibi: Avukat; bütün memleketlerin yerlisi, bütün yüzyılların çağdaşıdır.
 • Ceza hukuku bakımından böyleyken Ticaret Hukuku açısından da vekil olarak avukatın her an yurt dışında bir görüşme, protokolde bulunma ihtimali mevcuttur.
 • Adaletin gerçekleşmesini sağlamak temel görevi olan bir meslek dalına güvensiz görülerek yeşil pasaport verilmemesi çelişkidir.
 • Sınırları aşan adalet arayışında avukatların önüne ilk engeli kendi ülkelerinin çıkarması öncelikle bu ülkelere zarar verir.

Avukatlara yeşil pasaport verilmemesi gerektiğini savunanlar görüşlerini şu cümlelerle sıraladı:

 • Avukatlar devlet memuru değil.
 • Bizzat devleti temsil etmiyorlar.
 • Çoğu avukat sadece Türkiye’deki davalarla ilgilenmekte, yurt dışıyla ilişkileri bulunmamaktadır.
 • Avukatlar, mesleki açıdan yeşil pasaport için gerekli şartları taşımamaktadır.
 • Uluslararası Hukuk ve Ticaret Hukuku gibi uluslararası davalara bakan avukatlar hariç, diğer avukatlar için gerekli değil.
 • Gerçekten bu mesleği icra etmeyi istemek yerine yeşil pasaport avantajından faydalanmak için hukuk fakültesi okuyup stajını tamamlayıp avukat olanların sayısı artabilir.
 • Sınavsız mülakatsız sahip olunan bu meslek grubundan bazı avukatlar, yeşil pasaportu suistimal edebilir.
 • Avukatların sayısı çok fazla. Sadece yeşil pasaport alabilmek için avukat olmaya kalkanların sayısı daha da artacaktır.

Avukatlara yeşil pasaport verilmesinin gerekli olup olmadığıyla ilgili sizin görüşleriniz nedir? Lütfen yorum kısmından bizimle paylaşın.