Avukatlık Meslek Kuralları Yeniden Belirleniyor

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Avukatlık Meslek Kurallarının yeniden belirlenmesi amacıyla baro başkanlıklarına çağrıda bulundu. Buna göre baro başkanlıklarından, TBB’nin hazırladığı sekiz soruya 4 Nisan 2022 tarihine kadar cevap vermesi beklenmekte.

TBB Yönetim Kurulu, 04-05 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen toplantıda 1136 sayılı Kanunun 117/7. maddesi uyarınca TBB’ye verilen “uyulması gereken meslek kurallarını tespit etmek” görevi çerçevesinde mesleğin güncel ihtiyaçları doğrultusunda Avukatlık Meslek Kurallarının yeniden belirlenmesi kararını aldı.

Yapılan çağrıda Mevcut Avukatlık Meslek Kurallarının, TBB Yönetim Kurulu tarafından düzenlendikten sonra 8-9 Ocak 1971 günlerinde yapılan TBB IV. Genel Kurul Toplantısında kabul edilip 26 Ocak 1971 günlü ve 5 sayılı TBB Bülteninde yayımlanarak yürürlüğe girdiği; 1978, 1980 ve 1989’da yapılan değişiklikler ve Danıştay kararları sonucunda iptal edilen düzenlemelerle birlikte bugünkü şeklini aldığı hatırlatıldı.

Avukatlık mesleğinin bugün geldiği aşama ve mesleğinin icrası süreçlerinde yaşanan büyük değişimler itibarıyla meslek kurallarımızın yenilenerek günün koşullarına uyarlanması ihtiyacı doğduğunun vurgulandığı çağrıda, Avukatlık Meslek Kurallarının hem demokratik katılımla hem de mesleki, bilimsel, hukuki çerçeveye uygun olarak belirleneceğinin altı çizildi.

Söz konusu çalışmayla ilgili sekiz soru hazırlayan TBB, baro başkanlıklarına “Levhanızda kayıtlı mümkün olan en geniş meslektaş çevresine ulaşmak suretiyle oluşturacağınız Baro Başkanlığı görüşünüze de büyük bir hassasiyetle değer verilmektedir. Mesleğimizin gelecek dönemine yön verecek meslek kurallarının oluşturulabilmesi adına 04/04/2022 tarihine kadar, aşağıda yer alan sorulara verilecek cevapları da içerecek şekilde ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla” görüşlerini iletmeleri çağrısında bulundu.

Barolara kayıtlı avukatlardan cevaplamaları istenen sorular şu şekilde:

Sorular:

  1. Avukatlık mesleğine ilişkin genel kurallar neler olmalıdır?
  2. Avukatların yargı organları ve adli merciilerle ilişkileri ne şekilde düzenlenmelidir?
  3. Avukatların meslektaşlar arası dayanışma ve ilişkileri ne şekilde düzenlenmelidir?
  4. Avukatlık ortaklıklarının meslek kurallarına uymaları için ne gibi düzenlemeler getirilmelidir?
  5. Toplumsal cinsiyet perspektifi, meslek kurallarımıza ne şekilde aktarılmalıdır?
  6. Meslek kurallarının; stajyer meslektaşlarımızın, mesleğe yeni başlamış meslektaşlarımızın, genç meslektaşlarımızın ve bağlı çalışan meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları sorunlar karşısında kendileri için güvence oluşturması için ne tür düzenlemeler söz konusu olabilir?
  7. Avukatlar ile müvekkilleri arasındaki ilişkilerde uyulması gereken kurallar neler olmalıdır?
  8. Avukatlar ile barolar ve Türkiye Barolar Birliği arasındaki ilişki hangi kurallar çerçevesinde tesis edilmelidir?

Haber kaynak