Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

KURULUŞU

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 09.07.1997 tarih ve 4282 sayılı kanunla 1997-1998 öğretim yılında faaliyetine başlamıştır. Eğitim dönemi, yıllık ve dönemlik derslerden oluşan,yıllık ve her bir yıl, iki döneme ayrılarak 8 yarıyıllık akademik programı kapsamaktadır.

FAKÜLTEYE GİRİŞ TABAN VE TAVAN PUANI

2015 yılında gerçekleştirilen LYS sonucunda Fakülteye ait taban ve tavan puanlar şu şekilde oluşmuştur.

cankaya universitesdi

VİZYON-MİSYON

Fakülte tarafından verilen hukuk eğitimi ile avukat, hâkim, savcı, noter, hukuk danışmanı ve idareciler yetiştirilmesi, bununla birlikte mezunlarına, yaşamlarının her alanında hukukun evrensel değerlerini bir erdem olarak sahiplenen yurttaşlık bilincinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Fakültenin temel hedefi, yasal mevzuat çerçevesinde teori ile pratiği birleştiren; insana, insan haklarına, adalet ve hakkaniyete sahip çıkan, toplumda karşılaşılan sorunları sorgulayan, o sorunlara çözüm üreten hukukçular yetiştirmektir.

AKADEMİK KADRO

Dekan Vekili: Mehmet TURHAN

YAPILAN ETKİNLİKLER, EDİNİLEN BAŞARILAR

Fakülte öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şirin GÜVEN 10-11-12 Mayıs 2012 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından organize edilen “Yeni 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken” adlı sempozyumda “6102 Sayılı TTK’nun Haksız Rekabete Dair Hükümlerinin Amacı ve Koruduğu Menfaatler Çerçevesinde Dürüst ve Bozulmamış Rekabet” başlıklı tebliği sunmuştur.

Fakülte öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emel BADUR 18 Mayıs 2012 tarihinde Ankara Barosu tarafından organize edilen “Şiddetin Önlenmesi Alanındaki Güncel Gelişmeler” adlı sempozyumda “Türk Hukuku’nda Aile İçi Şiddetin Önlenmesi” başlıklı tebliği sunmuştur.

Fakülte Ar. Gör. Gamze TURAN BAŞARA 18 Mayıs 2012 tarihinde Ankara Barosu tarafından organize edilen “Şiddetin Önlenmesi Alanındaki Güncel Gelişmeler” adlı sempozyumda “Alman Hukuku’nda Şiddetin Önlenmesi” başlıklı tebliği sunmuştur.

Fakülte öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet TURHAN 24 Mayıs 2012 tarihinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından organize edilen “Türkiye’de Anayasa Yapım Süreci ve Sivil-Asker İlişkileri” adlı konferansta “Anayasa’da Egemenliği Kullanmaya Yetkili Organlar” başlıklı tebliği sunmuştur.

Fakülte Ar. Gör. İsmet MAZLUM 26-27 Nisan 2013 tarihinde Azerbaycan Bakü Qafqaz Üniversitesi tarafından organize edilen “I. Genç Araştırmacılar” adlı uluslararası kongrede “Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Belge Delili ve Senet Ayırımı” adlı tebliği sunmuştur.

Fakülte öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Şirin GÜVEN 3 Ekim 2013 tarihinde Ankara Barosu tarafından düzenlenen “Mesleki Eğitim Toplantıları” bünyesinde Sincan Adliyesi Konferans Salonu’nda “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Genel Değerlendirmesi” adlı tebliği sunmuştur.
Fakülte Ar. Gör. Ali ACAR 3 Ekim 2013 tarihinde Ankara Barosu tarafından düzenlenen “Kanun Yapım Tekniği ve Torba Kanun Uygulaması” adlı çalıştayda Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde “Torba Kanun Uygulaması ve Hukuk Teorisi” adlı tebliği sunmuştur.

Fakülte öğretim üyelerinden Prof. Dr. Doğan SOYASLAN 20-24 Nisan 2014 tarihlerinden Cezayir Blida 2 Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “Türk Ceza Hukuku’nun Gelişimi ve İnsan Hakları” konulu tebliği sunmuştur.

Fakülte öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Şirin GÜVEN, 25-26 Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği “Telekomünikasyon ve Tüketicinin Korunması” konulu “15. Türkiye-İsviçre Hukuk Günleri’nde, “Ana Şirket-Yavru Şirket İlişkisi Çerçevesinde Rekabet Hukuku İhlalinden Doğan Sorumluluğa İlişkin Bazı Meseleler” adlı tebliği sunmuştur.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile ilgili ayrıntılı bilgilere fakültenin resmi internet sitesinden ulaşılabilir.