Ankara Medipol Hukuk Topluluğu tarafından düzenlenen “Öğrenci Sempozyum Serisi I” bilimsel toplantıların ilki olan "Güncel Hukuki Sorunlar Sempozyumu", 16-17 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sempozyum, hukuk fakültesi öğrencilerine ve yüksek lisans eğitimi gören öğrencilere, kamu hukuku...
Söyleşi, İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.
Etkinlik, Erciyes Üniversitesi Nizam ve Adalet Kulübü tarafından düzenlenmektedir.
Eğitim, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenmektedir.
Etkinlik, Süleyman Demirel Üniversitesi Proje Araştırma Geliştirme ve Uygulama Topluluğu tarafından düzenlenmektedir.
Sempozyum, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen Uluslararası İslam Hukuku Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu’nun onuncusu Sofya Yüksek İslam Enstitüsü, İstanbul Daru’l-Fünûn İlahiyat Vakfı, İlim Yayma Vakfı ve Ensar Vakfının desteğiyle 31 Ekim-1...
Etkinlik, Türk-Alman Üniversitesi Uluslararası Hukuk Kulübü tarafından düzenlenmektedir.
Etkinlik, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Kayıt Formu
Etkinlik, İtalya Dostluk Derneği tarafından düzenlenmektedir.
Sempozyum, İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi ve İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından düzenlenmektedir.