Düzenleyen: Uluslararası Ticaret, Taşıma Hukuku ve Nakliyat Sigortaları Eğitim Programı, İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenmektedir. Eğitim tarihleri: 15-16 Şubat Cumartesi-Pazar...
Düzenleyen: Sağlık Hukuku Seminerleri, İzmir Barosu tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 14 Şubat, 20 Mart, 10 Nisan, 08 Mayıs 2020 Cuma - Saat: 14.30
Düzenleyen: Tüm Yönleriyle Mobbing Sempozyumu, Türkiye Barolar Birliği ve Mobbing ile Mücadele Derneği tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 12 Şubat 2020 Çarşamba - 10.00 - 16.30
Düzenleyen: 28 Şubat ve İnsan Hakları Paneli, Hak ve Adalet Derneği (HAKDER), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 26 Şubat...
Düzenleyen: Bankaların Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşmaları ve Konkordato başlıklı etkinlik İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 12 Şubat Çarşamba - Saat:...
Düzenleyen: Panel: Ceza Muhakemesi Kanununda Seri ve Basit Yargılama Usulü Paneli, Ankara Barosu Ceza Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 07 Şubat Cuma - Saat:...
Düzenleyen: "6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'da Yaşanan Güncel Gelişmelerin Finansal Teknolojilere (Fintech) Etkisi" başlıklı hukuk söyleşisi İstanbul Barosu Banka...
Düzenleyen: Hâkimlik, Savcılık, Kaymakamlık Meslek Süreçleri başlıklı etkinlik, Yalova Üniversitesi Hukuk Topluluğu tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 4 Şubat Salı, Saat: 16.00 - 18.00
Düzenleyen: Ulusal Egemenlik ve Ulusal Kamu Hukuku Konferansı, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 21 Nisan Salı - Saat: 14.00 - 16.00
Düzenleyen: Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Yayılması Suçu Semineri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Çarşamba Seminerleri kapsamında düzenlenmektedir. Tarih: 05 Şubat Çarşamba, Saat: 14.00