Düzenleyen: Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Yayılması Suçu Semineri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Çarşamba Seminerleri kapsamında düzenlenmektedir. Tarih: 05 Şubat Çarşamba, Saat: 14.00
Düzenleyen: Ceza Muhakemesinde Yeni Kurumlar: Basit Yargılama ve Seri Muhakeme Usulleri etkinliği, Yenisey Hukuk İhtisas Seminerleri kapsamında düzenlenmektedir. Tarih: 14 Şubat Cuma, Saat 15.00-18.00
Düzenleyen: Sosyal Medyada Kişisel Verilerin KVKK Kapsamında Korunması Semineri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Çarşamba Seminerleri kapsamında düzenlenmektedir. Tarih: 22 Ocak Çarşamba, Saat: 14.00
Düzenleyen: KVKK Kapsamında Vekilin Yükümlülükleri Semineri, Eskişehir Barosu tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 13 Ocak 2020 Pazartesi - Saat: 14.00 - 16.00 Yer:
Düzenleyen: Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü Semineri, Denizli Barosu tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 6 Ocak 2020 Pazartesi, Saat: 14.00 - 18.00
Düzenleyen: İş Davalarında Kısmi Dava ve Belirsiz Alacak Davaları ile Bilirkişilikte Avukatın Rolü konularının ele alınacağı Meslekiçi Eğitimi Semineri, Osmaniye Barosu tarafından düzenlenmektedir. Tarih:
Düzenleyen: Bulut Bilişime Özgü Mahremiyet Sorunları ve Çözüm Yaklaşımları Semineri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Çarşamba Seminerleri kapsamında düzenlenmektedir. Tarih: 18 Aralık...
Düzenleyen: Bilişim Suçları Semineri, Bahçeşehir Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Kulübü tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 06 Aralık Cuma, Saat: 18.30-21.30 Yer:
Düzenleyen: Veri İşleyen-Veri Sorumlusu Kavramları ve Hukuki Sorumlulukları Semineri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 04 Aralık Çarşamba, Saat: 14.00
Düzenleyen: Medeni Yargılama Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Semineri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 20 Kasım Çarşamba, Saat: 14.00