Düzenleyen: Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü Semineri, Denizli Barosu tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 6 Ocak 2020 Pazartesi, Saat: 14.00 - 18.00
Düzenleyen: İş Davalarında Kısmi Dava ve Belirsiz Alacak Davaları ile Bilirkişilikte Avukatın Rolü konularının ele alınacağı Meslekiçi Eğitimi Semineri, Osmaniye Barosu tarafından düzenlenmektedir. Tarih:
Düzenleyen: Bulut Bilişime Özgü Mahremiyet Sorunları ve Çözüm Yaklaşımları Semineri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Çarşamba Seminerleri kapsamında düzenlenmektedir. Tarih: 18 Aralık...
Düzenleyen: Bilişim Suçları Semineri, Bahçeşehir Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Kulübü tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 06 Aralık Cuma, Saat: 18.30-21.30 Yer:
Düzenleyen: Veri İşleyen-Veri Sorumlusu Kavramları ve Hukuki Sorumlulukları Semineri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 04 Aralık Çarşamba, Saat: 14.00
Düzenleyen: Medeni Yargılama Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Semineri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 20 Kasım Çarşamba, Saat: 14.00
Düzenleyen: Avukatın Sorumluluğu ve Avukatlık Sözleşmesi Semineri, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi (SEM) tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 20 Kasım Çarşamba, Saat: 17.00 - 19.30
Düzenleyen: Kat Mülkiyeti Hukuku Semineri, İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 13 Kasım 2019 Çarşamba, Saat: 14.00 - 17.00
Düzenleyen: Yargı Paketinin Ceza Hukukuna Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler Semineri, Aydın Barosu tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 9 Kasım 2019 Cumartesi, Saat: 10.00
Düzenleyen: Hukuk Okur Yazarlığı Seminerleri; Türkiye Barolar Birliği ve Kütahya Barosu iş birliği, Kütahya Valiliği ve Kütahya Ticaret Borsası desteğiyle düzenlenmektedir. Seminer tarihleri: 2...