Düzenleyen: Yargı Reformu Strateji Belgesi konulu seminer, Yenisey Hukuk İhtisas Seminerleri Ekim Oturumu kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Global Hukuk Programları (IGUL) Direktörlüğü tarafından düzenlenmektedir. Tarih:
Düzenleyen: Veri Koruma Hukukunda Güncel Gelişmeler konulu etkinlik, Çarşamba Seminerleri kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 09 Ekim Çarşamba, Saat: 14.00
Düzenleyen: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) konulu seminer, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 25 Eylül 2019 Çarşamba - Saat: 14.00
Düzenleyen: HMK Uygulamaları Meslek İçi Eğitim Semineri, Türkiye Barolar Birliği ve Diyarbakır Barosu iş birliğiyle düzenlenmektedir. Tarih: 28 Eylül Cumartesi, Saat: 10.30
Düzenleyen: 8.Karşılaştırmalı Alman -Türk Hukuku Öğrenci Semineri, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 19-20...
Düzenleyen: Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması konulu seminer, "Çarşamba Semineri" kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 18 Eylül 2019 Çarşamba, Saat: 14.00
Düzenleyen: Profilleme Uygulamaları Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması konulu seminer Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Çarşamba Seminerleri kapsamında düzenlenmektedir. Tarih: 31 Temmuz 2019...
Düzenleyen: İnşaat Sektöründe Ticari Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk Semineri, Türkiye Arabuluculuk Merkezi tarafından düzenlenmektedir. Etkinlik Takvimi: Son başvuru tarihi: 28 Haziran 2019Seminer tarihi:...
Düzenleyen: Uluslararası Hukuk Klinikleri Semineri, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Research World İstanbul, Berlin Humboldt Üniversitesi Mülteci Hukuk Kliniği ve Lund Üniversitesi Juridic Centrum ortaklığında düzenlenmektedir.
Düzenleyen: Ceza Muhakemesinde İstinafa Giriş konulu seminer, Yenisey Hukuk İhtisas Seminerleri kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi IGUL Direktörlüğü tarafından düzenlenmektedir. Tarih: 14 Haziran Cuma,...