5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, 1934 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesiyle birlikte kutlanmaya başlandı.  Türkiye’de Kadınların Demokratik Yönetime Aşama Aşama Katılma Süreci Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim 1923’te kurulmasıyla birlikte kadınların hayatın her alanında...
Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi’yle 1989 yılından bu yana her 20 Kasım, Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaya başlandı.  20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler, Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni yayımladı. Eğitim, sağlık, barınma...
TED sahnesi, birçok konuda insanlara ilham olan konu ve konuşmacılara ev sahipliği yapıyor. Farklı milliyet, cinsiyet, yaş ve meslekten insanların kimi zaman başarı kimi zaman başarısızlık hikâyelerini samimiyetle anlattıkları TED Konuşmaları arasında hukukçular için de...
1982 Anayasası, 12 Eylül 1980 tarihinde yönetime el koyan askerî hükûmet tarafından hazırlanan yasadır. Askerî yönetim içerisinde oluşturulan Danışma Meclisi’nin hazırladığı yasa, 9 Kasım 1982 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye’nin Anayasa Tarihi 23 Nisan 1920’de...
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’la birlikte pek çok alanda yapılan düzenleme ve değişikliklerden hukuk alanı da etkilendi. Yapılan reform ve Batılı usûldeki mahkemelerin kurulmasıyla birlikte kadı ve naiplerin haricinde nitelikli kişilere ihtiyaç arttı. Bu durum modern tarzda...
Ankara'da, hükûmetin merkezinde, tamamen yeni hukuk ilkelerine göre araştırma ve öğretim yapabilecek bir kuruluş gerekliydi. Bu amaçla Türkiye’nin ilk yükseköğretim kurumu olan Ankara Adliye Hukuk Mektebi 5 Kasım 1925’te kuruldu. Bugün Ankara Adliye Hukuk Mektebi’nin...
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin  Sözleşme, 4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da İngilizce ve Fransızca olarak tek bir nüsha hâlinde düzenlenerek imzalandı. 3 Bölüm 59 maddeden oluşan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne sonradan eklenen Protokol 4,6,7,12,13...
Türk Medeni Kanunu’na ulaşmamızı sağlayan sürecin ilk adımına giden süreç nasıl başladı?  Türk Kanunu Medenisi’nin içeriğinde hangi önemli maddeler vardı? Bu kanun yenilenirken neler yaşandı? Tüm detaylar haberimizde.  20 Nisan 1869 Mecelle-i Ahkam-ı Adliye yürürlüğe girdi 25...
Türkiye'de artan şiddet olayları, kaos, anarşi ve siyasi-toplumsal düzensizlik bahane gösterilerek Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "huzur ve güven ortamını sağlama" gerekçesiyle 12 Eylül 1980 tarihinde yönetime el konuldu. Yaklaşık üç yıl sürecek askerî yönetim sırasında benzeri...
2022'nin ikinci haftasını kapsayan 10-16 Ocak arasında hukuk dünyası, intihar eden üniversite öğrencisi Enes Kara ile öldürülen Av. Dilara Yıldız'ın isimlerini zikrederken İstanbul Sözleşmesi en çok gündeme getirilen konuların başında yer aldı. #10Ocak Pazartesi Adalet Bakanlığı,...