2009 yılında kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Hukuk Kulübü demokrasiye, laiklik ilkesine, devletin varlığı ve bütünlüğüne, hukuka ve insan haklarına saygılı; düşünen, sorgulayan ve sorunları çözmeye çalışan genç hukukçulardan oluşmaktadır. Kulüp, akademik konferanslardan sosyal sorumluluk projelerine, yurt...
2012 yılında kurulan Bilkent Üniversitesi Hukukta Kariyer Kulübü 200 aktif üyesiyle üniversitenin en kalabalık hukuk öğrencileri topluluğudur. Misyonlarını “Bir Hukuk Öğrencisinin İhtiyacı Olan Her Şey”i sağlamak üzerine kuran Kulübün yıllık etkinlik kapasitesi 80 bin TL’nin...
Prof. Dr. A. Lerzan Yılmaz'ın Aristo Yayınlarından çıkan 6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu ve İlgili Mevzuat adlı çalışması marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, MÜLGA 551, 554, 555, 556 sayılı KHK Yönetmelikler ve uluslararası...
Hasan Yıldız'ın Aristo Yayınevi'nden çıkan Güncel İş Güvenliği Mevzuatı kitabının 2017 basımı "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bağlantılı Yönetmelikler"i içeriyor. 823 sayfalık kitap beş ana bölümde 42 mevzuat ve 2 tebliğden oluşuyor. Eserin ana...
ÇSGB / SGK Başmüfettişi İsa Karakaş tarafından yayına hazırlanan ve 3. baskıya ulaşan 1.415 sayfalık İş Kanunu Uygulaması İhtilafları ve Çözümü, Aristo Yayınevi tarafından okuyucuyla buluşturuluyor. Avukatlar, bilirkişiler, hâkimler, akademisyenler, sendikalar, işverenler, işçiler, iş güvenliği personelleri,...
Filiz Kitabevi etiketiyle Mart 2017'de yayımlanan İnşaat Sözleşmesi kitabı, Doç. Dr. Zekeriya Kurşat'ın imzasını taşıyor. Türkiye'de hukuk uygulamalarının önemli kaynaklarından inşaat hukuku alanında önemli bir eksiği kapatan İnşaat Sözleşmesi kitabı 19 ana başlıktan ve 470 sayfadan oluşuyor....
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karakocalı ve Ali Suphi Kurşun'un ortak çalışması olan 6502 Sayılı Kanun ve İlgili Yönetmeliklere göre Tüketici Hukuku kitabı Aristo Yayınevi imzasını taşıyor.  (Ön sözden) 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Kanun'un...
Büyük hukukçu Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil 1893 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu. 17 Nisan 1967 tarihinde 74 yaşında vefat etti. 27 Mayıs'tan sonra milletin umudu haine gelen Başgil, zalimlere cesurca direnen soylu bir kahraman,...
Aristo Yayınevi etiketiyle çıkan 'Güncel Haliyle' Tüketici Hukuku Mevzuatı, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karakocalı tarafından yayına hazırlandı.  (Bu kitabı hediye olarak kazanmak için gerekli şartlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.) Kanunlara ilişkin karşılaştırmalı tablo Yönetmeliklere ilişkin tablo 6502...
21. Yüzyıl Hukuk Derneği, farklı bir vizyon ve misyon benimsenerek 27 Ekim 2016 tarihinde kuruldu. Derneğin faaliyet belgesi 22 Kasım 2016'da İstanbul Valiliğinden alındı. Üç farklı üniversiteden 7 hukuk fakültesi öğrencisiyle herhangi bir proje açıklamadan...