Baro Kuruluşu Tekirdağ 15 Mayıs 1958 günü ve 524 sayılı yazıları ile Asliye Vekaleti Hukuk İşleri Umum Müdürlüğünün 6 Haziran 1958 tarihli 8459 Genel, Baro 59 özel sayılı yazılarının tetkikinden Tekirdağ Barosunun kuruluşu 22.03.1958 tarihinde...
KURULUŞU Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye’nin en genç hukuk fakültelerinden birisidir. Bakanlar Kurulu’nun, 21 Haziran 2010 tarihli Kararı ile kurulmuştur. FAKÜLTEYE GİRİŞ TABAN VE TAVAN PUANI 2015 yılında gerçekleştirilen LYS sonucunda Fakülteye ait taban ve tavan puanlar...
İhale hukuku kapsamında iki tür ihale mevzuatı bulunmaktadır. Bunlar çok basit tanımlamalarla, kamunun gelir elde edilmesine yönelik ihalelerini ve sözleşme yönetimini düzenleyen 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile kamunun gider yapılmasına yönelik ihalelerini düzenleyen 4734...
Kuruluş Çanakkale Barosu 1950 yılında kurulmuş ilk başkanu Av. Ali Niyazi Sarıdaldır. CMK Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Kadın Hakları Komisyonu, Çocuk Hakları Komisyonu, Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu ile günümüze kadar büyük bir başarıyla çalışmalarını sürdürmüştür. Çanakkale...
Hukuki mütalaalar ve bilirkişi raporlarının somut hukuki sorunlara ilişkin olarak hazırlanmış tarafsız, objektif ve bilimsel çalışmalar olduğundan kuşku duyulamaz. Ancak kaleme alınan hukuki mütalaaların değerinin, yayınlanmasına ve ortaya konulan görüşlerin kamuoyu ile paylaşılmasına da bağlı...
Aynı alacağı teminat altına almak için birden fazla taşınmazın rehni, özellikle yüksek meblağlı krediler söz konusu olduğunda, önemi yadsınamaz bir konudur. Buna rağmen Türk doktrininde, konu ile ilgili yazılmış olan birkaç makale dışında, geniş çaplı...
Şebnem AKİPEK ÖCAL,  Yrd. Doç. Dr. Nagehan KIRKBEŞOĞLU ve Av. Hakan TOKBAŞ'ın ortak çalışması olan Sorularla 12 Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat Davası Rehberi, Aristo Yayınevi tarafından güncelleştirilmiş ve güncellenmiş 2 . baskısıyla okuyucuyla buluşturuldu. Hediye Kitap Çekilişi...
Bu kitabın esasını İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından 26 Nisan 2014 tarihinde düzenlenen konferans teşkil etmektedir. Ancak kitabın baskı aşamasında söz konusu konuşmaların bant çözümlerinin aynen yayımlanması tercih edilmemiş, konuşmacılar kendi konularına ilişkin olarak baştan bir...
 Kuruluşu: Rize Barosu Başkanlığı, 13 Ağustos 1963 tarihinde kurulmuştur.Bu tarihe kadar gerek Rize gerekse Artvin ili ve çevresindeki avukatlar, Bölge Barosu statüsündeki Trabzon Barosuna bağlı olarak mesleklerini icra etmişlerdir.1963 yılında Rize Bölge Barosunun kuruluşu ile Trabzon...
Özlem Toğuz imzasıyla piyasaya çıkan Avrupa Birliği ve Türkiye'de Fikri Mülkiyet ve Veri Korunması kitabı, Legal Yayıncılık etiketini taşıyor. 108 sayfalık kitabın içeriğini oluşturan konular - Giriş - Dijital Hak Yönetimi - Avrupa Birliği Veri Korunması Politikası Ve Hukuku - Avrupa...