Baro Kuruluşu Siirt Barosu 2001 yılında kurulmuş genç sayabileceğimiz barolarımız arasında yer alır. Baronun çalışmalarını sürdürdüğü Komisyon işimleri şöyledir; İnsan Hakları Komisyonu, Kadın Hakları Komisyonu, Çocuk Hakları Komisyonu, Kültür, Sanat, Eğitim ve Spor Komisyonu, Mevzuatı İzleme ve Araştırma...
Dünyada ve Türkiye'de Darbe Yargılamaları Uluslararası Sempozyumu, Hukukçular Derneği ev sahipliğinde İstanbul Üniversitesi, Anayasa Hukukçuları Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği ve Istanbul Center of International Law'ın katkılarıyla 27 - 29 Şubat 2016 tarihleri arasında...
İngilizce ve tercihen ikinci bir yabancı dili iyi bilen, hukukun yanı sıra sosyal bilimlerin diğer alanlarında da bilgili, hukuk biliminin gelişmesine katkıda bulunabilecek hukukçular yetiştirmeyi amaçlayan hukuk fakültesinde derslerin yüzde 35’i İngilizce yapılıyor. Türkiye’nin önde gelen...
İslam Ceza Hukuku Uluslararası Sempozyumu, Müslüman ülkeler arasında iletişim ve iş birliğini artırmak amacıyla 30 Nisan – 03 Mayıs 2015 tarihlerinde Antalya’da düzenlendi. Sempozyum boyunca yapılan konuşmalar ve tebliğler  2 ciltlik İslam Ceza Hukuku...
Bu kitabın konusu; haksız olarak zarar görenlerin, zararlarının tazmin edilmesi ve giderilmesidir. Kişilerin, mal ve canına verilen zararların karşılanmasıdır. Malvarlığında oluşan zararın (eksilme ve bozulmanın), piyasada oluşan bir değeri olduğu halde insana verilen zararların piyasada oluşan...
Kuruluş Çanakkale Barosu 1950 yılında kurulmuş ilk başkanu Av. Ali Niyazi Sarıdaldır. CMK Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Kadın Hakları Komisyonu, Çocuk Hakları Komisyonu, Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu ile günümüze kadar büyük bir başarıyla çalışmalarını sürdürmüştür. Çanakkale...
Samsun Barosu 1923 yılında kurulmuştur. Baro Yönetim Kurulu Baro Başkanı: Av. Kerami Gürbüz Başkan Yardımcısı: Av. Emrah Yavuzcan              Genel Sekreter: Av. Tufan Akcagöz Sayman: Av. Tufan Keleş Yönetim Kurulu Üyeleri: Av. Mustafa Akbaş, Av. Kübra Tüfek, Av. Uğur Aslan, Av....
Baro Tarihi: Sakarya Barosu, Kocaeli Barosu’ na kayıtlı fiilen Adapazarı’nda çalışmakta olan sayısı otuza ulaşmış Avukat tarafından kurulmuştur. 07.12.1954 tarihinde Sakarya Barosu Yönetim Kurulu Av. Fuat Som başkanlığında ilk toplantısını yaparak 1 no’ lu ilk kararını...
1990’lı yılların ortalarından itibaren vakıf üniversiteleri giderek artan bir tempoda yükseköğrenim hayatına dahil olmaya başladı. Bu süreçte akıllardaki soru genellikle bu kurumların nasıl bir etki yaratacağı, öğrencilerini nasıl yetiştireceği, nasıl bir bilim üretimi sağlayacaklarıydı. Aradan...
Kayseri Barosu Kuruluşu Kayseri Barosu 1926 yılında kurulmuştur. Baronun ilk başkanlığını Av. Mustafa K. Şatır yapmıştır. Kayseri Baro Komisyonları şu şekildedir; Avukat ve Meslek Sorunları Komisyonu, CMK Komisyonu, Staj Komisyonu, Yayın ve Bilişim Komisyonu, Kent ve Çevre Komisyonları,...