Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Yargılamanın Yenilenmesi

Dr. Serdar Talas tarafından kaleme alınan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Yargılamanın Yenilenmesi isimli kitap, 243 sayfadan oluşmakta.

ÖN Söz’den

Bu çalışma ceza yargılaması hukukunda adli hataların ortadan kaldırılması amacıyla kesin hükme karşı başvurulabilen yasal çarelerden yargılamanın yenilenmesi kurumunu incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Ceza adaleti sisteminin etkin biçimde çalışması, adalete duyulan güvenin korunması yargılama sürecinin makul bir sürede bitirilmesine bağlı olduğu kadar verilen kararların maddi ve hukuki gerçeğe uygun olmasına da bağlıdır. Adli hatalara dayanan hükümler toplumun ve devletin temeli olan adalete duyulan güveni sarsacaktır. Bu nedenle, yargılamanın yenilenmesi kurumu, ceza yargılaması hukuku bakımından son derece önemlidir.

Ceza-Muhakemeleri-Usulu-Kanunda-Yargilamanin-Yenilenmesi