Danıştay’dan Aile Hekimlerine Müjde

Gaziantep’in Andırın ilçesinde 2011 yılında R.B. adlı aile hekimine zoraki adli vaka nöbetinin yazılmasıyla konu Gaziantep 1’inci İdare Mahkemesi’ne taşınmış ancak ‘Kamu yararı’ gerekçesiyle nöbet uygulamasıyla ilgili dava geri çevrilmişti. Bunun üzerine dava temyiz için Danıştay’a gönderilmişti.

Danıştay 5’inci Dairesi temyiz duruşmasında “Aile hekimlerinin adli tabiplik görevlerinde bulundurulmasını ve nöbet tutturulmasını mevzuata aykırı” bularak Gaziantep 1’inci İdare Mahkemesi’nin kararını oy birliği ile bozdu.

Kararda adli tabiplik ve nöbet uygulamasının mevzuata aykırı olduğu ve uygulamanın aile hekimlerinin görevleri arasında yer almadığı vurgulayan Danıştay 5’inci Daire’nin kararında şu ifadelere yer verdi:

“Aile hekimlerinin görevleri, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 2’nci maddesindeki tanımda yer almaktadır. Keza, statüleri ve mali hakları da aynı kanunda düzenlenmiş, sair hususların yönetmeliklerle düzenlenmesi, kanunun 8’inci maddesiyle öngörülmüştür. Farklı bir statüde görev yapan aile hekimlerine kanunda sınırları çizilip tarifi yapılan ve imzalanan sözleşmelerle de sınırları belirtilen görevleri dışında başka görevler verilmesini olanaklı kılan yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, dava konusu işlemde olduğu gibi, aile hekimlerinin adli tabiplik hizmetlerinde görevlendirilmeleri ve bu hususta nöbet çizelgelerine dahil edilmeleri yasal dayanaktan yoksun olup, bu yönde tesis edilmiş olan dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Gaziantep 1’inci İdare Mahkemesince verilen karar bozularak dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi”

Andırın Kaymakamlığı, 1 Temmuz ile 1 Eylül 2011 tarihleri arasında ilçede meydana gelen adli vakalarla ilgili aile hekimlerinin nöbet tutmaları için liste hazırladı. Ancak Aile Hekimi R.B. adli tabiplik hizmetinin görevleri arasında yer almadığı gerekçesiyle bireysel olarak Gaziantep 1’inci İdare Mahkemesi’ne uygulamanın iptali için suç duyurusunda bulundu. Açılan davada Gaziantep 1’inci İdare Mahkemesi, nöbet uygulamasını ‘Kamu yararı’ olduğu gerekçesiyle 9 Mayıs 2012’de geri çevirirken Andırın Kaymakamlığı tarafından başlatılan idari işlemi ise onayladı. Bunun üzerine dava temyiz için Danıştay’a gönderildi.

Danıştay’ın kararı Aile Hekimleri için emsal teşkil ediyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri ve Kahramanmaraş Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, Danıştay’ın söz konusu kararının emsal teşkil edeceğinin; aile hekimlerinin adli tabipsizlik, defin, otopsi ve acil nöbetleri tutmayacağının ve tutmadıkları taktirde de cezaya maruz bırakılmayacağının altını çizdi.

Danıştay 5’inci Daire’nin ilgili kararı ile aile hekimlerinin nöbet sorununun tamamen ortadan kalktığını söyleyen Tiyekli, bunun aynı zamanda aile hekimlerine görevlerinin dışında olan nöbet tutturulamayacağı anlamına da geldiğini belirtti. “Bu kararla aile hekimliğinde nöbet sorunu artık tamamen ortadan kalkmıştır. Danıştay, aile hekimlerine kendi görev tanımları dışında hiçbir görev verilemeyeceğini karara bağlamıştır. Biz inanıyoruz ki bundan sonra Türkiye’de aile hekimliği uygulamaları daha iyi yapılacaktır.” diyen Tiyekli, böylece aile hekimlerinin angaryadan kurtulmasıyla Türkiye sağlık sisteminin daha üst noktalara taşınacağını ifade etti.