Diyarbakır Barosu

Kuruluş

Diyarbakır Barosu 1927 yılında kurulmuş ilk başkanı Av. Abdullah Ülgen’dir. CMK Uygulama Merkezi, İnsan Hakları Merkezi, Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi, Çocuk Hakları Merkezi, Çevre ve Tüketici Hakları Komisyonu, Staj Eğitim Merkezi, Adli Yardım Bürosu ve Daha birçok merkez ve komisyon ile günümüze kadar büyük bir başarıyla çalışmalarını sürdürmüştür.

Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu

Baro Başkanı: Av. Tahir Elçi

Başkan Yardımcısı: Av. Ahmet Özmen

Genel Sekreter: Av. Abdullah Çağer

Sayman: Av. Önder Üngür

Yönetim Kurulu Üyeleri: Av. Cihan İpek, Av. Kutbettin Odabaşı, Av. Burhan Deyar, Av. Velat Alan, Av. Servet Özen, Av. Serap Erkuş, Av. Bayram İncekara

Diyarbakır Barosu Avukat Sayısı: Türkiye Barolar Birliği’nin 31.12.2014 verilerine göre Diyarbakır Barosu 255’i kadın olmak üzere 899 kayıtlı avukata sahip.

Diyarbakır Barosu resmi internet sitesi: www.diyarbakirbarosu.org.tr

Okuma önerisi:  Başbakan Davutoğlu: Hedef sadece Tahir Elçi değil hedef Türkiye'dir!