Dosya: Yargıda Reform

Türkiye’de kronik hale gelen sorunlardan biri yargı sistemindeki ağır ve sıkıntılı işleyiş. Birinci basamak mahkemelerden yüksek yargı organlarına kadar adaletin düzgün, hızlı ve doğru bir şekilde dağıtılmasıyla ilgili yakınmalar hem farklı toplumsal kesimler hem hükümetler hem de yargının kendisi tarafından hemen her vesile ile dile getiriliyor.

Bunca yakınma ve şikayet arasında sorunun anatomisine bakıldığında hem nitelik hem de nicelikle ilgili problemler görülüyor. Hakim ve savcılardan başlayarak adalet mekanizması içerisinde yer alan tüm görevlilerin birikmiş iş yükü altında bir “uzlaşı” yıllardır var. Ancak yine yıllardır görüldüğü üzere bu uzlaşı durumun değişmesi için yeterli olmuyor.

Üzerinde büyük oranda uzlaşı sağlanan daha genel bir konu da sadece sayısal yetersizlik değil yargı sisteminin değişen toplumsal ihtiyaçları gözetecek, olabildiğince yenilikçi bir hale gelmesi. Elbette sadece “daha çok” değil aynı zamanda “daha yetkin” hukuk insanlarının yetiştirilip hakim ve savcı olarak görev alması ihtiyacı da burada öne çıkıyor.

Tüm bunlar tartılıp gerekleri yapılamadığı sürece hem yargının işleyişi hem de tek tek kararlar üzerindeki tartışmalar dinecek gibi görünmüyor.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi M. Nihat Ömeroğlu, Emekli Cumhuriyet Başsavcısı Av. Reşat Petek ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Üyesi İsmail Rüştü Cirit konu hakkında kendilerine yönelttiğimiz aşağıdaki sekiz soruya cevap verdiler:

Dosyamızı tartışmaya katkıda bulunması umuduyla dikkatinize sunuyoruz.

2. Bölüm: M. Nihat Ömeroğlu      3. Bölüm: Av. Reşat Petek     4. Bölüm: İsmail Rüştü Cirit