Hukuk Kulüpleri Çalıştayı Düzenlendi

Hukuk Kulüpleri Çalıştayı, Türkiye Hukuk tarafından İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğiyle 31 Ekim 2018 Çarşamba günü gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonunda yapılan çalıştaya 20 üniversiteden 37 kulüp temsilcisi katıldı.

 1. Altınbaş Üniversitesi Hukuk Kulübü
 2. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çevre Hukuku Araştırmaları Topluluğu
 3. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Kulübü
 4. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Kulübü
 5. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Kulübü
 6. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Kulübü
 7. İstanbul Medipol Üniversitesi İdeal Hukuk Kulübü
 8. İstanbul Üniversitesi Çocuk Hakları Kulübü
 9. İstanbul Üniversitesi Hukuk Atölyesi
 10. İstanbul Üniversitesi ILSA Uluslararası Hukuk Kulübü
 11. İstanbul Üniversitesi İdeal Hukuk Kulübü
 12. İstanbul Üniversitesi Kültür Gezileri ve Hukuk Kulübü
 13. İstanbul Üniversitesi Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Kulübü
 14. Marmara Üniversitesi Hukuk ve Diplomasi Kulübü
 15. MEF Üniversitesi Hukuki Kariyer Kulübü
 16. MEF Üniversitesi Hukuk Kulübü
 17. Özyeğin Üniversitesi İdealist Hukukçular Kulübü
 18. Türk Alman Üniversitesi Pro Bono Hukuk Kulübü
 19. Yalova Üniversitesi Hukuk Kulübü
 20. Yalova Üniversitesi Hukuk Topluluğu

Açılış konuşmasını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Serkan Ergüne‘nin yaptığı ve iki oturumdan oluşan Hukuk Kulüpleri Çalıştayının sorunların konuşulduğu ilk oturumunu Türkiye Hukuk Genel Yayın Yönetmeni Av. Ahmet Akcan yönetirken, çözüm önerilerinin sunulduğu ikinci oturumun moderatörlüğünü Doç. Dr. Ali Paslı üstlendi. Çalıştay raporları Arş. Gör. Murat Has tarafından tutuldu.

Çalıştaya dair fotoğraflara Facebook Sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Çalıştay canlı yayınlarını buradan ve buradan seyredebilirsiniz.

Çalıştay Sonuç Raporu

Birinci Oturumda Dile Getirilen Sorunlar

İstanbul Üniversitesi İdeal Hukuk Kulübü: En büyük sorun öğrencilere ulaşmak. Oryantasyon programında kulüpler sunum yapmalı. İzin alma sürecinde yaşanan evrak işleri bizi çok zorluyor. İzin alma süreci çok uzuyor.

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Kulübü: Duyuru konusunda sıkıntılar var. Çok fazla hukuk fakültesi olduğu için kulüpler arasında iletişimsizlik mevcut. Bundan dolayı kulüpler arası ortak bir birlik kurulmalı.

Marmara Üniversitesi Hukuk ve Diplomasi Kulübü: İzinlerde sıkıntılar yaşanıyor. Bürokraside yaşanan sıkıntılar var. Politik olmayan hukuk kulüpleriyle daha önceden kurduğumuz bir platform var, 15 kulüp üyesi var. Hukuk Kulüpleri birliği fikri iletişimin sağlanması için gayet iyi bir fikir. Örgütlenmek için güzel bir öneri. Birçok sorunun ortak çözümü için faydalı olacaktır. Bu yapı bu birlik fikrine öncü olacaktır.

Türk Alman Üniversitesi Pro Bono Hukuk Kulübü: Öğrenci kulüplerine ayrılmış bir bütçe mevcut değil. Belirli bir bütçe olmadığı için çalışmalarımızı önceden planlayamıyoruz. Ticari faaliyet de yapmamıza izin verilmiyor. Türk Alman Üniversitesinin az öğrencisi olduğu için sponsor bulunamıyor. Türkiye Hukuk, etkinliklerin duyurulması için çok faydalı. Dönemlik sistem olması kulüp çalışmalarını etkilemekte. Kulüp çalışmalarının istikrarı önemli çoğu kulüp atıl durumda bu sebeple biz kulüp içerisinde bir hiyerarşi olamamasına çalışıyoruz. Bu sebeple kulüp yöneticileri üyeleri, kulüp çalışmalarına ve yönetimine daha fazla dahil etmeliler. Ayrıca kulüplerde istikrar sorunu var.

Yalova Üniversitesi Hukuk Kulübü: Bütçe konusunda sorunlar yaşanıyor. Bağış alınabiliyor fakat sponsor alınamıyor. Bağışları tek tek kulüpler kabul ederken sponsorluk bütün kulüplere yapılmak zorunda. Okulda kulüpler birliği oluşturuldu. Kulüpler birleşince daha çok ses getirecek. İzin her üniversite kulübü için sorun. Gelen konukları ağırlayacağımız yerleri dilekçe ile üniversite karşılayabiliyor. Katılımcılar etkinliklere az rağbet ediyor. Konuklarımız geldiğinde hocalarımız karşılamıyor, etkinliğe katılım göstermiyor. Kulüp kültürü oluşturulamıyor. Kulüp yönergeleri çok katı kurallar içeriyor, yenilenmeli.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Kulübü: Derslerimizin dönemlik olması, programlara katılımı azaltıyor, sosyal aktivitelerde bulunmamızı olumsuz etkiliyor. Yıllık üniversitelerde daha çok kulüp programı oluyor. Hukuk kulüplerine avukat ya da hâkim savcı gibi danışmanlar atanabilir. Bütçeye sorunları biz de yaşıyoruz. Kulübe tahsisi edilmiş bir oda ya da sınıfın olmaması çok önemli bir sorun. Etkinliklerin duyurusunda konusunda Türkiye Hukuk çok yardımcı oluyor. Türkiye Hukuk’un katkısıyla ücretsiz programlar düzenlenebilir. Kulüplere mentor atanmalı. Sertifika programları ücretsiz düzenlenebilmeli.

İstanbul Üniversitesi Kültür Gezileri ve Hukuk Kulübü: Öğrencilerin okula sadece ders odaklı bakması kulüp faaliyetlerine katılımın düşük olmasına sebep oluyor. Etkinlik bütçesinin karşılanmasında sıkıntılar yaşıyoruz. Üniversitenin bu programları desteklenmesi lazım. Araç, gıda vs gibi ayni destek de olabilir. Tanıtım standlarının üniversitenin ana kapısının önünde kurulmasına izin verildi fakat İstanbul Hukuk öğrencileri asıl orta bahçe tarafında olduğu için bu standların bir faydası olmuyor. Kulüplerin ayrı bir odası olmalı. Bir odamız olmadığı için planlı şekilde çalışamıyoruz. 

Lojistik destek istediğimizde çözümsüz kaldı. Okul ayni desteği de vermemekte. Bu sebepten dolayı belediyelerden destek almak zorunda kalıyoruz. Bu ayni destek olmadığı için öğrenci kendi bütçesinden harcama yapıyor. Bu ise programa katılımı azaltıyor. Sponsorlar verdiği ücret karşılığında reklam istiyor. Bu şirketler okulda stant açmak istiyor. Fakat okuldan izin alınamadığı için stant açılmıyor ve sponsor destek vermiyor. Okulun diğer sosyal faaliyetlerinin fonlanmasında sorun olmamasına rağmen kulüplere destek verilmemesi sorun oluşturmakta. Kulüplerin iyi çalışması için bu desteklere ihtiyaç var, okul ayni ya da maddi destek sunmalıdır.

Özyeğin Üniversitesi İdealist Hukukçular Kulübü: Etkinlikler bakımından sıkıntılarımız var. Üniversiteler çağrılan katılımcılara görüşleri doğrultusunda engel olmaya çalışmaktadır. Bazı katılımcılar siyasi gerekçelerle engellenmektedir. Kulüplerin birbiriyle olan iletişimleri sağlanarak farklı faaliyetler yapılması sağlanabilir. Etkinliklere katılımcılar istediğimiz sayıda olmuyor. Diğer kulüplerle beraber programlar yapılabilir. Bir platformda birleşme sağlanmalı.

İstanbul Medipol Üniversitesi İdeal Hukuk Kulübü: Bürokratik işlemler kulüp etkinliklerini kısıtlamakta. Kulüpler aracılığıyla program yapacak kişi bulamıyoruz. Akademisyen davetinde siyasi nedenlerden dolayı zorlanıyoruz. Kulüpler bir platform oluşturarak çalışmalarına devam etmeli.

MEF Üniversitesi Hukuk Kulübü: Bütçe sorunu bizim de var. Bütçe ayrılmış fakat nasıl kullanılacağını bilemiyoruz. Öğrencilere ulaşmak en genel sorun. Öğrenciler bu tür faaliyetleri zaman kaybı olarak görüyor. Üniversitelerin önceden hazırlanmış planları olmadığı için çok sıkıntı yaşıyoruz. Üniversitemizde öğrenci dekanlığı sistemi kuruldu, bundan sonraki süreçte bu tür taleplerimizi bu yolla kolaylıkla halledebiliyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Kulübü: Öğrencilerin aktif katılımı olmadığı sürece bu sıkıntılar devam edecek. Bu çalıştayların sürekli olarak devam etmesi gerekiyor. Bu şekilde sorunların üstesinden gelebiliriz. Münazara toplulukları oluşturulabilir. Hukuk kulüpleri arasında iletişim ağı kurulabilir, örneğin Whatsapp grubu açılabilir. Sosyal medyadan da olabilir bu iletişim. Öğrencilerin etkinliklerde interaktif olması sağlanmalı. Farazi dava yarışmalarına her kulüp temsilci gönderebilir. 

İstanbul Üniversitesi Çocuk Hakları Kulübü: Stantlar, öğrencilerin geçmediği yerlere kurduruluyor. Bu sebeple öğrencilere ulaşamıyoruz. Güvenlik sebebiyle baskı altında kalabiliyoruz. Ancak sosyal medyayı iyi kullandığımız için çok iyi geri dönüşler aldık, üye sayımız bayağı arttı. Kulüplerin bir şekilde baskı altına alınması bizim hevesimizi kırmakta. Toplantı ve yer konusunda kulüplere bir toplantı odası verilmesi gerekmektedir. Odamız olmadığı için çalışmalarımızı dışarıda farklı yerlerde yapmaktayız ve bu durum verimsizliğe sebep olmakta. Hukuk kulüpleri bir platformda birleşmeli. Öğrenci kulüplerine yönelik hâlâ bir önyargı var.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Kulübü: Bütçemiz var fakat öngörülebilir değil. Etkinlik yapmada izin prosedürü çok fazla sürmekte. Bu sebeple kulüplere olan güven düşmekte. Kulüp etkinlikleri eğer sertifikalı değilse katılım çok az oluyor. Başka üniversitelerle beraber çalışarak bu katılım azlığı aşılabilir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çevre Hukuku Araştırmaları Topluluğu: Teşkilatlanma sorunu yaşıyoruz. Prosedürler kulüp kurulmasını ve işlemesini zorlaştırmakta, bu konudaki yönetmeliğin değiştirilmesi lazım. İstanbul ve Ankara’daki üniversiteler arasında iletişimsizlik var. Bunları hukuk kulüpleri olarak aşabiliriz. Platform aracılığıyla iletişimi artırabiliriz. Etkinliklerin okulda yapılmasında sıkıntılar çekiliyor. Öğrenciler ders gördüğü yerde konferans dinlemek istemiyor. Dönemlik sistemde program yapılması çok zor oluyor. Kulüplerin genelinde oda sıkıntısı mevcut. Öğrenci çalışmalarına pek sıcak bakılmıyor, mutlaka bir danışman hoca, bir mentor ya da bir otorite aranıyor. Halbuki biz bu çalışmaları, öğrenciler olarak  yapmak istiyoruz. Kulüp üyeleri baştaki motivasyonu koruyamıyor

Yalova Üniversitesi Hukuk Topluluğu: Kulüpler, baskı altına alınmakta ya da kapatılması istenmekte. Danışman hoca sıkıntılarımız var. Üniversite hocalarımız yaptığımız programlara çok nadir katılıyor. Etkinlik izin prosedürleri her üniversitede çok uzun. Sponsorlarla giderlerin sağlaması için anlaşma yapılabilir. Kulüp çalışmalarına katılımlara sertifika verilmesi ve çekilişler düzenlenmesi öğrenci katılımı için faydalı olur. Bu çalıştayların sürekli olarak yapılması gerekmekte. Ayni ve nakdi bütçe her üniversite için bir sorun. Daha uzun çalıştayda, ortak bir yönerge hazırlanarak çalışmaların kolaylaşması sağlanabilir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Atölyesi: Yer tahsisi konusunda çok ciddi problemler yaşanıyor. Öğrenci temsilci seçimleri sonuçlarının her seferinde sonuçsuz kalması sebebiyle öğrenciler idareye sesini duyuramıyorlar.

İkinci Oturumda Paylaşılan Çözüm Önerileri

İzin sorununu hızlı çözebilmek için etkinlikler çok önceden planlı olmalı, etkinlikler doğrudan yönetime tanıtılmalı. Başvurular planlı olmalı ve idareye katılımcılar tanıtılmalı. Dekanlık ya da hocaları aracı kılınabilir.

Her üniversitede kaç salon olduğu iyi tespit edilmeli. Farklı salonlar varsa  onlar da kullanılabilir. Bu salonlar farklı idari birimlere bağlı olduğu için farklı izin prosedürleri olabilir. Kulüp danışman hocaları okulda fazla bulunamayabiliyor; bu sebeple danışmanlar, sürekli okulda olan hocalardan olmalı. Ayrıca danışman hocalar dekanlık vasıtasıyla izin alabilir.

Çok daha önceden konferans salonlarının boşluk durumu ayarlanabilir. Bu şekilde planlı bir çalışma ortaya konulabilir. Konferans salonlarının yanı sıra amfilerde de programlar yapılabilir. Bulunulan ilin belediyelerinin ve diğer kuruluşların mekanları kullanılabilir. 

Kulübe üye alımı yaparken belli bir ücret talep etmek kaynak soruna çözüm olabilir ancak bu öneri devlet üniversitelerinde mümkün değil.

Kaynak meselesinde nakdi kaynak ancak dışarıdan bulunabilir . Ayni yardımlar meselesinde sorun çıkabiliyor. Bu sorunlar yönerge ile aşılabilir. İyi bir yönergenin hazırlanması için çalışmalar yapılması gerekmekte. Ortak yönerge önemli bir faktör.

Tanıtım, duyuru sorunlarını aşmak için sosyal medyanın aktif kullanımı önemli. Ayrıca kulüplere özel internet sitesi, blog kurulması önemli. Okul dışında bazı etkinlikler yapılarak farklı öğrencilere ulaşılabilir. Ayrıca hocalarla ve üyelerle beraber kısa videolar çekip sosyal medyada paylaşmak tanıtıma katkı sağlar.

Baroyla da toplantı gerçekleştirilerek tanıtım yapılmalı. Sosyal medyada bazı çekilişler yapılarak tanıtım yapılabilir. Sosyal medya platformlarının aktif kullanımı çok önemli.

Üyeleri aktif tutabilmek için mail grubu kurulması bir çözüm olabilir. Etkinliklerde meslek gruplarının tanıtımı ve bu meslekteki kişilerin gelip meslek tanıtımı yapması önemli.

Üniversitelerde öğrencilere kulüp üyeliği zorunluluğu getirilebilir.

Kulüpler kurumsallaşmalı.

Üniversite içindeki kulüpler bir araya gelerek idareyle beraber istişarede bulunarak sorunların üzerinden gelmeye çalışılabilir.

Doç. Dr. Ali Paslı: İzin meselesi etkinliklerin yapılmasında ne tür prosedür izleneceği ve dışarıdan hangi tür yardımlar alınacağının belirlenmesidir. Kulüplerin yönergelerinde çok şekli kurallar var. Bu mevzuat düzenlemesi rektörlük tarafından yapılmakta. Bu kuralların nasıl güncelleneceği önemlidir. İyi bir yönerge hazırlanması ciddi bir çalışma istemektedir. Üniversitelerin üzerinde YÖK’ün bir düzenleme yapması gerekmekte. Demokratik bir yönerge hazırlanması çok önemli. Geçmişte kavga ve olaylar olduğu için (özellikle terör eylemleri), kulüp çalışmalarını da etkilemekte, mecburi olarak bir izin süreci işletilmekte. Bu sebepten dolayı yer sıkıntısı yaşanmakta. Yer sıkıntısı dekanlık ya da hocalardan biri işin içine katılarak kesinlikle aşılabilir. Rektörlük, dekanlık üzerinden bu tür izinlerin alınması tercih edilebilir. Her kulübün yönetiminde demokratik anlayışın oluşturulması gerekmektedir. Bu anlayış sağlanırsa kulübün saygınlığı artacaktır. Kulüplerin birleşmesine de soğuk bakmamak gerekir.

Av. Ahmet Akcan: Her üniversitenin ayni ya da nakdi fonları var, ilgili kurumlara başvurarak bu yardımlardan faydalanabilirsiniz. İlk önce projelerinizde ayni ve nakdi yardımları ayırıp fon isteyebilirsiniz. Özellikle belediye, dernek, sivil toplum kuruluşlarından fon sağlayabilirsiniz. Hukuk kulüpleri olarak  avukatlara gidip yardım talep edebilirsiniz. Her avukatın alanıyla ilgili çalışma yaparsanız sizleri geri çevirmeyecektir. Hukuk alanında çalışan firmalara giderek sponsorluk alabilirsiniz. Yayınevleri başka bir seçenek olarak elde tutulabilir. Hukukla ilgili olmasa da diğer markalardan da destek alınabilir. Ülke gündemiyle ilgili olan projelerde devlet fonlarından faydalanılabilir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kalkınma Ajansı gibi devlet kurumlarından faydalanılabilir. Kulüp kültürü oluşturmaya çalışın, eski üyelerle bağınızı koparmayın, aranız iyi olsun. Yurt dışıyla da bağlantılı faaliyetler düzenlemeye çalışın. Mesleki açıdan da bu ileride büyük katkı sağlayacaktır. 

Kulüp ve etkinlik tanıtımlarınız için sosyal medyayı etkin kullanın. El ilanları hazırlayıp dağıtın. Türkiye Hukuk’un da öcülük edeceği bir Whatsapp grubuyla kulüpler arası iletişim ve etkinlik duyurusu üst seviyeye çıkarılabilir. Basınla ilişki halinde olun, etkinliklerinizle ilgili basın bültenleri hazırlayarak gönderin. Sivil Toplum Kuruluşlarıyla iş birliği yapın. Hukukla ilgili yayın yapan web siteleriyle iletişime geçin.

Hukuk Kulüpleri Birliği kurulmalı.