İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın Kapsamı:

Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı hem temel hukuk alanında teorik dersler hem de özel uzmanlaşmış alanlardaki pratik dersler içermektedir. Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Yüksek Lisans Derecesi diploması alarak programdan mezun olacakların bilgi ve beceri kazanacakları alanlar şu şekilde:

 • Medeni Hukuk
 • Ticaret Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Devletler Özel Hukuku
 • İnsan Hakları Hukuku
 • Devletler Genel Hukuku
 • Anayasa Hukuku
 • Ceza Hukuku

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Yavuz ATAR
 • Prof. Dr. Ali YEŞİLIRMAK
 • Prof. Dr. Yusuf ÇALIŞKAN
 • Doç. Dr. Ömer ÇINAR
 • Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Bozkurt GÜMRÜKÇÜOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif POROY
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali DEMİRBAŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Osman Hakan ÖNCEL
 • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk EROL
 • Dr. Öğr. Üyesi Muhammed GÖÇGÜN

Dersler:

 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
 • Avrupa İnsan Hakları Hukuku
 • Avrupa birliği Mevzuatı Çerçevesinde Tüketici Hukuku
 • Uluslararası Örgütler
 • Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization-ILO) Düzenlemeleri Çerçevesinde Uluslararası Çalışma Hukuku
 • Avrupa Birliği Telif Hukuku
 • Roma Statüsü Kapsamında Uluslararası Ceza Hukuku

Başvuru Koşulları:

 • Hukuk bölümü mezunu olmak
 • GNO 2.00/4.00 veya 53,33/100
 • ALES EA 55/100

Başvuru tarihleri:

 • 9 Nisan – 25 Haziran 2018

Program ücreti:

 • 50.000 TL
 • 55.000 TL (Tezsiz)

Gerekli Belgeler:

 • Niyet Mektubu
 • Özgeçmiş
 • 2 Referans Mektubu
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
 • Transkript
 • Burs Başvurusu için Niyet Mektubu
 • Burs Başvurusu için Gelir Durumu Belgesi
 • Son iki belgeyi burs başvurusu yapacak adayların hazırlaması şarttır.

Başvuru: