STK ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları Başladı!

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarına online olarak yapılacak başvuru işlemleri 13 Haziran 2018 Çarşamba günü sona erecek.

Başvuruda ALES ve Yabancı Dil şartı aranmayan STK ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların lisans not ortalamalarının (AGNO / CGPA) en az 100 üzerinden 50 olması gerekmektedir.

Programın içeriği:

Bireylerin toplumsal sorunların çözümüne yönelik faaliyetlere gönüllü olarak katılmaları modern toplumun en önemli gelişmişlik göstergelerinden biridir. Gönüllü hizmetler, kâr amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve bazı kamu ve özel sektör kuruluşları üzerinden yürütülmektedir. STK’ların yetişmiş personel, gönüllü ve finansal kaynak ihtiyacının karşılanması kadar, faaliyetlerine toplumun ilgi ve desteğini çekebilmek için doğru ve etkili bir iletişim yönetimi kullanabilmeleri de bu alandaki bilgi birikimine müracaatı zorunlu kılmaktadır. Buna karşılık, söz konusu alanda yetişmiş insan kaynağı açığının bulunduğu ve uzmanlaşmaya yönelik çabaların yetersiz kaldığı görülmektedir. STK ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı hem STK’ların ihtiyaç duyduğu nitelikli uzman/yönetici ihtiyacının karşılanmasını ve hem de özel şirketlerin sosyal sorumluluk projelerini yürütebilecek profesyonellerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Ulusal veya uluslararası STK’larda çalışanlar, resmi ve özel kurumların halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri, sosyal sorumluluk projelerinde çalışanlar, siyasi partiler ve baskı gruplarının yöneticileri, resmi kurumların (kalkınma ajansları, bakanlıklar, valilikler, belediye) proje birimlerinin yöneticileri Programın öncelikli hedef kitlesidir. Bu program ayrıca STK’larda gönüllü veya profesyonel olarak çalışmak isteyen veya sosyal sorumluluk alanında kariyer yapmak isteyen gençlere de hitap etmektedir. Programı tamamlayanların, Türkiye toplumumun sosyolojik altyapısını daha yakından tanıyarak, görev alacakları sosyal projelerin kurgulanmasından yürütülmesine, fon bulunmasından raporlanmasına kadar her aşamada bilimsel metotları kullanabilme becerisi kazanması hedeflenmektedir.

Başvuru:

Program bilgisi: