İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), Adalet Bakanlığına başvurusunun sonucunda Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun (MTK) 15’inci maddesinin B fıkrası kapsamında icra edilebilirlik şerhi talebinin UYAP sistemine eklendiğini duyurdu. Buna göre MTK kapsamındaki uyuşmazlıklarda verilen hakem kararlarının icra edilebilmesi için alınması gereken icra edilebilirlik şerhi, artık UYAP üzerinden talep edilebilecek.

ISTAC tarafından söz konusu gelişmeye dair yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

İstanbul Tahkim Merkezi’nin Adalet Bakanlığı’na başvurusu üzerine, Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun (MTK) 15’inci maddesinin B fıkrası kapsamında icra edilebilirlik şerhi talebi, UYAP sistemine eklenmiştir.

Bu gelişme doğrultusunda, MTK kapsamındaki uyuşmazlıklarda verilen hakem kararlarının icra edilebilmesi için alınması gereken icra edilebilirlik şerhi, artık UYAP üzerinden talep edilebilecektir. Söz konusu işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla “Tahkime İlişkin (Ticari Nitelik Taşımayan) Talepler” üst dava türü altına “Hakem Kararının İcra Edilebilir Olduğuna İlişkin Belge Verilmesi (Maktu)” dava türü, değişik iş davası olarak UYAP sistemine eklenmiştir. İcra edilebilirlik şerhi temin etme sürecinin hızlanması ve kolaylaşmasını sağlayacak bu gelişme için Adalet Bakanlığına teşekkürlerimizi sunarız.