İstanbul Barosundan Laiklik İlkesi Vurgusu

İstanbul Barosu, 10 Nisan 1928 tarihinde Anayasada ilk adımı atılan laiklik ilkesinin 94. yıl dönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada İstanbul Barosu, laiklik ilkesine her zaman sahip çıkacakları mesajını verdi.

İstanbul Barosu Başkanlığının konuyla ilgili basın açıklaması şu şekilde:

10 Nisan 1928 tarihinde, devletin bütün dinlere eşit mesafede olmasının sağlanması gerekçesiyle Anayasada ilk adımı atılan laiklik ilkesi, 1961 ve 1982 Anayasalarımızda da devletin değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez temel nitelikleri arasında yer almıştır.

94 yıl önce 1924 Anayasasının 2. maddesinde yer alan “Türkiye Devleti’nin dini İslam’dır” hükmü değiştirilmiş ve  “Dini İslam’dır” ibaresi çıkarılmıştır. Böylece, 1924 Anayasasının 88. maddesinde belirtildiği gibi dine dayalı ayrım olmaksızın herkesin eşit haklara sahip vatandaş olması sağlanmıştır, (md. 88: Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle (Türk) ıtlak olunur.)  

Laiklik,  din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını öngören bir ilke olmasının yanında, aynı zamanda aklı, bilimi esas alan eğitimin, yönetimin, hukukun dayanağıdır ve barış içinde birlikte yaşamamızın, din ve vicdan özgürlüğünün, özgür düşüncenin temelidir.

Ülkemizde hukuk birliğinin ve demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan laiklik ilkesi, demokrasinin temel kriteri olan kadın haklarının da güvencesidir.

Corona virüs pandemisi, bir kez daha göstermiştir ki, ülkeler küresel krizlerle ve salgınlarla mücadele ederken de ancak akla, bilime dayanarak çıkış yolu bulabilmektedir. Özgür düşüncenin ve demokrasinin güvencesi olan laikliğin korunmasına, yaşamın her alanında aklın, bilimin önderliğinin kabul edilmesine bugün her zamandan çok ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz.

İstanbul Barosu olarak, ülkemizin aydınlık geleceği için laiklik ilkesine her zaman sahip çıkacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Haber kaynak