İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İlk mezunlarını 2014 – 2015 eğitim – öğretim dönemi onunda veren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukukun uygulamalı bir bilim dalı olduğu bilinciyle hareket edilerek öğrencilere sadece teorik bilgi sunulmaktadır. Öğrencileri yapacakları mesleklere hazırlamak amacıyla öğrenciler yargı mensupları, tecrübeli avukatlar, noterlerle aynı ortamda buluşturulmaya çalışılmaktadır.

Ayrıca öğrencilerin fakülte bünyesindeki ‘sanal mahkemeler’de davalı davacı olarak hukuk uygulamalarında bulunarak farazi duruşma yarışmalarına hazırlanmaları sağlanmaktadır. Hukuk fakültesi son sınıf öğrencileri “Hukuk Klinikleri” adı altında öğretim görevlilerinin gözetiminde gerçek davalara bakarak adliye önünde bu davaların takipçisi olabilmektedir.

Fakülte bünyesinde hakemli bir Hukuk Fakültesi Dergisi de çıkarılmaktadır.  Hukuk İngilizcesi ve Hukuk Almancası derslerinin yer aldığı fakültede okuyan öğrenciler, yurt dışı üniversiteleriyle yapılan Erasmus anlaşmaları çerçevesinde yurt dışında eğitim görme olanağı da sahiptir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hakim ve savcıların deneyimlerini paylaştıkları “Tecrübe Aktarımı Konferansları”, ulusal ve uluslar arası konferanslar ve Anayasa Mahkemesi gezileri düzenlenmektedir.

Dil hazırlık sınıfının olmadığı hukuk fakültesindeki bütün sınıflarda eğitim – öğretim yılı içerisinde “İngilice Dil Eğitimi” verilmektedir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yer alan ana bilim dalları:

 • Kamu Hukuku Bölümü
  • Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı
  • İdare Hukuku Ana Bilim Dalı
  • Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı
  • Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Ana Bilim Dalı
  • Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı
  • Mali Hukuku Ana Bilim Dalı
  • Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı
 • Özel Hukuk Bölümü
  • İş Hukuku Ana Bilim Dalı
  • Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı
  • Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
  • Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı
  • Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016 – 2017 Kontenjan ve Puan Bilgisi:

yeni_yuzyil_hukuk

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burssuz ücreti: 23.497 TL