İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

TARİHÇE

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin 2001 yılında öğretime başlayan ilk vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yedi fakültesinden biridir. Bakanlar Kurulu’nun 12.07.2010 tarihli ve 2010/723 sayılı kararı ile kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne Mayıs/2012’de öğretime başlama izni verilmiştir. Bu çerçevede ilk öğrencilerini 2012-2013 öğretim yılında almıştır. YÖK onayı çerçevesinde, 2015-2016 öğretim yılından itibaren eğitimini %30 İngilizce olarak sürdürecektir.

HEDEFLERİ

Hukuk Fakültesinin esas amacı, öğrencilerinin temel ve güncel hukuk bilgisini içselleştirilmesini sağlamak olmakla birlikte, gelişmiş ülkelerdeki meslektaşları gibi yorum yetisi ile de donatılmış, ticari hayatın akışını ve teamülleri bilen, insan hakları teorisini özümsemiş, liderlik vasıflarını taşıyan ve mesleğinde kullanabilecek yeterlilikte İngilizce bilen hukukçuları topluma kazandırmaktır.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Huriye KUBİLAY

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Huriye KUBİLAY

EĞİTİM

Hukuk Fakültesi eğitimi dört öğretim yılından, yani sekiz yarıyıldan oluşmaktadır. Bu eğitim öncesinde, İngilizce bilgileri yeterli düzeyde olmayan öğrenciler, hazırlık sınıfında verilen genel İngilizce eğitimi ile dil bilgilerini geliştirmektedirler. Böylelikle hukuk eğitimi boyunca alacakları İngilizce hukuk ve Akademik İngilizce Becerileri derslerinden en üst düzeyde fayda sağlamaları amaçlanmaktadır.

Öğrenciler, Hukuk Fakültesi eğitimine başladıkları dönem “Akademik ve Sosyal Oryantasyon” dersini alarak hem hukuk eğitimi, hem de üniversitenin kendilerine sunduğu diğer olanaklar konusunda bilgi sahibi olmaktadırlar.

Hukuk Fakültemiz, öğrencilerini, kendilerine sunulan bilgileri eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilen, çok yönlü araştırmaya, ulusal ve uluslararası ticari ilişkilerin işleyişini gözlemlemeye, bu alanda sıkça ortaya çıkabilecek somut hukuk problemlerini emsal mahkeme kararlarının ışığında yorumlamaya yönlendiren, mezunlarının yabancı hukuk terimlerine ve metinlerine hâkim olmasını sağlayacak bir eğitim sistemini uygulamayı ilke edinmiştir. İş hayatının gerektirdiği niteliklerle donanmış, koruyucu hukuk bağlamında hizmet sunabilen hukukçular/avukatlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, sadece anlatıma dayalı değil, görsel ve işitsel temaların aktif olarak kullanıldığı bir ders verme metodu uygulanmaktadır.

Hukuk Fakültesi, “yabancı dile ağırlık veren” bir hukuk eğitimi vermeyi amaçlamıştır. Bu nedenle, yabancı dil ve araştırma yöntemlerine ilişkin, tüm hukuk eğitimi süresince görülecek “İngilizce Akademik Beceriler” derslerine programında yer verilmiştir. 2015-2016 öğretim yılından itibaren eğitim dili %30 İngilizce olacaktır. Hukuk derslerinin %30’u İngilizce verilecektir. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin diledikleri takdirde, ikinci bir yabancı dili (Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Yunanca, Japonca, Portekizce, Çince ve Arapça), derslerini seçerek sekiz yarıyıl boyunca öğrenmeleri mümkündür.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yurt dışındaki 92 Üniversite ile ERASMUS programı anlaşması, 27 üniversite ile akademik işbirliği protokolü bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, böylelikle eğitimleri süresince ERASMUS Programı çerçevesinde eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında sürdürebilmektedirler.

Hukuk Fakültesi, öğrencilerini teorik bilgi ile donatmanın yanı sıra, uygulamaya yönelik bir hukuk eğitimi vermeyi de amaçlamaktadır. Bu nedenle, müfredatta yer alan “staj” dersi ile uygulamayı öğrenmeleri amaçlanmıştır.

Gene bu kapsamda, son iki yarıyılda somut hukuk uyuşmazlıklarının alanlarında yetkin ve seçkin hukukçular ile birlikte inceleneceği ve kurgusal davaların görüleceği “Mahkeme Uygulamaları” dersi öğrencilerimize verilmektedir. Böylelikle öğrencilerimizin hukuk uygulaması hakkında tecrübe kazanmaları ve daha fakülte yıllarında uygulamaya yakın olmaları amaçlanmaktadır.

ECTS (AKTS) Etiketini alan ilk Türk vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, ilk lisans mezunlarının verildiği 2004–2005 öğretim yılından itibaren mezun olan tüm öğrencilere diplomalarıyla beraber “Diploma Eki Etiketi-Diploma Supplement Label” (DS) verilmektedir. İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim programı da bu Programın bir parçası olarak, Bologna sürecine uygun olarak hazırlanmış olup, öğrencilerimiz, uluslararası hukuk akreditasyonuna sahip bir Hukuk Fakültesinden mezun olma olanağına sahiptirler.

2015 yılı itibari ile, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, YÖK’ten alınan izin ile %30 İngilizce eğitim verebilen İzmir’deki ve Ege Bölgesi’ndeki ilk ve tek Hukuk Fakülte olmuştur. Fakültemizin kaliteli eğitim amacı ile hayata geçirdiği bu değişiklik, öğrencilerimizin hukuk alanında fark yaratacak bir donanımla mezun olmalarını sağlamaya yönelik anlayışını ortaya koymaktadır.

Akademik ve Sosyal Etkinlikler

Öğrencilerimizin dersler dışında da kendilerini birçok farklı kaynaktan yararlanarak geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla, İzmir Ekonomisi Üniversitesi içerisinde gelişmiş bir kütüphane sistemi oluşturulmuştur. İzmir Ekonomi Üniversitesi Kütüphanesi, Hukuk Fakültemizin amaçlarına ulaşmak ve öğrencilerimizin başarısını en üst düzeye çıkarabilmek için tasarlanmıştır. Bu doğrultuda rahat bir çalışma ortamı, birçok yerli ve yabancı hukuk veritabanı, temel yabancı ve yerli eserler ile önemli yerli ve yabancı dergiler, sürekli güncellenen ve zenginleştirilen bir monografi arşivi öğrencilerimize ve araştırmacılara sunulmaktadır. Öğrencilerimizin ve araştırmacıların kampüs dışından veritabanlarına ve elektronik dergilere ulaşmaları mümkündür. Gün ve gece boyunca açık olan kütüphane okuma salonunun her noktasından kablosuz ağ aracılığıyla internet erişimi sağlanmaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye’nin bilişim hizmetlerini en başarılı şekilde sağlayan üniversitelerinden biridir. Öğrencilerimiz bu sayede kendilerini ilgilendiren önemli bilgilere doğrudan ulaşabilmekte, gerekli işlemleri rahatlıkla yapabilmektedirler.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerinin farklı bakış açıları kazanmalarını ve hukuk çevrelerini genişletebilmelerini sağlama amacıyla, birçok ülkeden öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen uluslararası konferanslar düzenlemeye büyük önem vermektedir. Akademik tartışma ve sunum yeteneklerinin gelişmesine de büyük katkıları bulunan uluslararası konferanslar, öğrencilerimizin yabancı hukuk sistemlerini öğrenmelerini ve yurt dışı eğitim imkânlarını tanımalarını da sağlamaktadır.

Sermaye Piyasası Hukuku ve Finansal Denetim Uluslararası Konferansı-001

Sermaye Pi yasası Hukuku ve Finansal Denetim Uluslararası Konferansı

Akademik gelişmenin yanı sıra öğrencilerimizin hem sosyal yetilerini geliştirebilmeleri hem de yeni hobiler edinmelerini sağlamak amacıyla birçok öğrenci kulübü ve sosyal tesis oluşturulmuştur. Öğrencilerimiz, üniversitemiz bünyesindeki elliyi aşkın öğrenci kulüplerinde, bedensel, zihinsel, kültürel, sanatsal ilgi ve yeteneklerini geliştirebilmektedirler. Hukuk Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Hukuk Kulübü bunlardan birisidir. Fakültemiz mensupları, her yıl Geleneksel Lokma Gününde öğrencilerimiz ile bir araya gelmekte, sosyal dayanışmayı güçlendirmektedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Geleneksel Lokma Günü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Geleneksel Lokma Günü

İzmir Ekonomi Ü. Hukuk Fak. internet sitesi: law.ieu.edu.tr/tr