Meşhur Hukukçular: Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR

Prof. Dr. Köksal Bayraktar
Prof. Dr. Köksal Bayraktar

Prof. Dr. Köksal Bayraktar  11 Kasım 1941 tarihinde Balıkesir Bandırma’da dünyaya geldi. Akademisyen Türk hukuk adamıdır. Tanınmış birçok şahsın ve şirketin avukatlığını ve hukuk danışmanlığını yapmaktadır. Halen Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Eğitimi ve Memuriyeti:

1961 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu.

1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve bu Fakültenin Ceza Hukuku Kürsüsü Asistanlığı’na girdi.

1971 yılında “Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu” konulu çalışmasıyla Doktor unvanını aldı.

1975 yılında “Suç İşlemeye Tahrik Cürmü” başlıklı incelemesiyle Doçent oldu.

1982 yılında “Siyasal Suç” konulu Profesörlük Takdim Tezi ile  Profesörlüğe yükseldi. Doçentlik ve Profesörlük tezlerini Strasbourg ve Paris Hukuk Fakültelerindeki çalışmaları ile gerçekleştirdi.

1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden emekli olarak ayrıldı ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği’ne geçti. Prof. Dr. Duygun Yarsuvat ile birlikte Ceza Hukuku Kriminoloji ve İnsan Hakları Merkezi’ni kurdu, iki ayrı uzmanlık kitaplığı tesis etti. Ayrıca Türk Ceza Hukuku Derneği’nin kurulması ve gelişmesinde önemli çalışmalarda bulundu.

2005 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olarak atandı. Ocak 2006’da dekanlığa getirildi,  dekanlığı zamanında Galatasaray Hukuk Fakültesi’ni öğretim ve eğitim yönlerinden geliştirdi ve Fakülteyi Türkiye’nin en önde gelen öğretim kurumlarından biri haline getirdi. 2008 yılı başlarında Dekanlık görevinden ayrıldı.

2008 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne geçti.

Prof. Bayraktar, Türk Ceza Hukuku Derneği’nde Genel Sekreterlik ve Başkanlık görevlerinde bulunduğu gibi, Uluslararası Ceza Hukuku Derneği’nin Bilim Kurulu’nda yer aldı. Aynı zamanda Galatasaray Eğitim Vakfı 2. Başkanlığını da yürütmektedir.

Prof. Dr. Köksal Bayraktar’ın pek çok bilimsel kitabı ve sayısı yüzü aşkın Türkçe ve Fransızca makalesi bulunmaktadır.

Halen Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Okuma önerisi:  Forum: İş Güvenliği ve Ceza Hukuku

Başlıca Eserleri:

 • La notion de guerre et de combattant dans le droit turc, (Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre, 1971), (Prof. Dr. Sahir Erman ile birlikte)
 • Immunıté, Exterritorıalitè et le droit d’asile en droit pénal international, (Revue international de droit pénal, no.2, 1977)
 • Les juridictions militaires en Turquie, (L’ évolution actuelle de la justice militaire), (Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre, Bruxelles, 1981), (Prof. Dr. Süheyl Donay ile birlikte)
 • Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu, İstanbul, 1972, (Doktora Tezi)
 • Suç İşlemeye Tahrik Cürmü, İstanbul, 1977, (Doçentlik Tezi).
 • Siyasal Suç, İstanbul, 1982, ( Profesörlük Takdim Tezi).
 • Türkiye’de Nüfus Planlaması, Kadın ve Hukuk, Ankara, 1985, (Ortak Eser).
 • Almanya Federal Cumhuriyeti Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul, (Hans-Heinrich Jaecheck, Çev. Feridun Yenisey), (Türk Hukukuna İlişkin Açıklama: Prof. Dr. Kayıhan İçel ile birlikte).
 • Ceza Hukuku El Kitabı, İstanbul, 1989, (Ortak Eser).
 • İnşaatçıların Deprem Hasarlarından Doğan Sorumlulukları ile Hasarlı Binaları Onarm Güçlendirme Yolları, İstanbul, 2000, (Ortak Eser).
 • İnternet ve Hukuk, İstanbul, 2001, (Ortak Eser)