Konferans: Magna Carta-800 Yıl Önce Atılmış Olan Özgürlük Tohumları Yeterince Çiçeklenebildi mi?

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Magna Carta-800 Yıl Önce Atılmış Olan Özgürlük Tohumları Yeterince Çiçeklenebildi mi?” konulu bir konferansa ev sahipliği yapıyor. 9 Ekim 2015 Cuma günü 09.00 – 17.45 saatleri arasında 3 oturumda gerçekleştirilecek konferansın sonunda Magna Carta – Öncesiyle ve Sonrasıyla konulu bir panel düzenlenecek. 

MAGNA CARTA – SEKİZ YÜZ YIL ÖNCE ATILMIŞ OLAN ÖZGÜRLÜK TOHUMLARI YETERİNCE ÇİÇEKLENEBİLDİ Mİ?

9 Ekim 2015 – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Düzenleyen : Prof. Dr. Gülsen Güneş

AÇILIŞ KONUŞMALARI (9:00 – 9:30)
Prof. Dr. Gülsen Güneş, BAU Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Feridun Yenisey, BAU Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, BAU Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şenay Yalçın, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü

I. Oturum
MAGNA CARTA VE HUKUK DEVLETİ 

HUKUK TARİHSEL, FELSEFİK VE KAMU HUKUKSAL BAKIŞ (9:30 – 10:45)

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Tevfik Özcan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
1. Rukiye Akkaya Kia, Prof. Dr. – Marmara Üniversitesi
2. Sevtap Metin, Doç. Dr. – İstanbul Üniversitesi
3. Fatma Gül Karagöz, Araş. Gör. – Galatasaray Üniversitesi
Kahve Arası

II. Oturum
MAGNA CARTA VE YARGI İLE İNSAN HAKLARI
ANAYASAL VE CEZASAL BAKIŞ (11:00 – 12:30)

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı
1. Sultan Üzeltürk, Prof. Dr. – Yeditepe Üniversitesi
2. Pınar Memiş Kartal, Doç. Dr. – Galatasaray Üniversitesi
3. Didem Yılmaz, Y.Doç. Dr. – Bahçeşehir Üniversitesi
4. Sinan Altunç, Y. Doç. Dr. – Bahçeşehir Üniversitesi
Öğle Arası

III. ODAK KONUŞMA (14:00 – 14:45)

Süheyl Batum, Prof. Dr. – Bahçeşehir Üniversitesi

IV. Oturum
MAGNA CARTA VE MALİ ÖZGÜRLÜKLER
MALİ VE VERGİSEL BAKIŞ (15:00 – 16:15)

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ateş Oktar, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Başkanı
1. Gülsen Güneş, Prof. Dr. – Bahçeşehir Üniversitesi
2. Hakan Üzeltürk, Prof. Dr. –Yeditepe Üniversitesi
3. Funda Başaran Yavaşlar, Prof. Dr. – Marmara Üniversitesi
Kahve Arası

V. PANEL
MAGNA CARTA – ÖNCESİYLE VE SONRASIYLA (16:30 – 17:45)

Oturum Başkanı ; Prof. Dr. Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı
1. Ahmet Ulvi Türkbağ, Prof. Dr. – Galatasaray Üniversitesi
2. Bumin Doğrusöz, Dr. – Marmara Üniversitesi
3. Somay Tümerkan, Dr. – Avukat
4. Serkan Köybaşı, Y. Doç. Dr. – Bahçeşehir Üniversitesi
5. Mahmut Özdil, Araş. Gör. – Bahçeşehir Üniversitesi
Kahve İkramı

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi ilgili adresten alınabilir.

Bu etkinlikle ilgili eksik ya da yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.