Hukuk Eğitimi Türkiye, Almanya ve Amerikada’da Nasıl Yapılıyor?

“Doktrin Hukuk dergisi kalabalık bir kitaplığa yer edinmeye geldi. Hukuk bir mahalle olsaydı sakinleri siz hukukçular olurdunuz. Doktrin ise mahallenin en uğrak yeri yani çeşmesi olurdu.” temennisi ve iddiasıyla yayın hayatına başlayan Doktrin Hukuk dergisi Hukukçular Derneği Marmara Üniversitesi Gençlik Teşkilatı tarafından hazırlanıyor.

Doktri’nin ilk sayısında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Topuz‘un, Türkiye’deki hukuk eğitimi ile Almanya ve Amerika’daki hukuk eğitimlerini karşılaştıran bir yazısı da yer alıyor.

“Almanya ve Amerika ile Karşılaştırmalı Olarak Türkiye’de Hukuk Eğitimi” başlıklı yazısında Topuz, üç ülkedeki hukuk fakültesine giriş süreci hakkında şu bilgileri aktarıyor:

Almanya’da Hukuk Eğitimi

Almanya’da hukuk eğitimi hakim, savcılar ve avukatlar için birleşik bir eğitimdir. Üniversiteye girmenin ön koşulu ise, 13 yıllık ilk ve ortaöğretimden sonra yapılan ve “Abitur” denilen sınavı kazanmaktadır. Lisans eğitiminin birinci evresi olan ilk 7 haftalık eğitimden sonra öğrenciler, birinci eyalet sınavı denen yazılı bir sınava tabi tutulur. Bu sınavı başarı ile tamamlamış olanlar, iki yıl süren hukuk öğreniminin ikinci evresine girerler. Bu dönem Adalet Bakanlığı’nın denetimi altındadır. Bu evredeki öğrencilere ‘referendar’ denir ve bu öğrenciler hukuk mesleğinin çeşitli alanlarında eğitim gördükleri gibi bu eğitimi destekleyici derslere de katılmak zorundadırlar. Bu evre sonunda da ikinci eyalet sınavı yapılır ve bu sınavı başarmış olanlar işlerini seçme hakkına sahip olurlar.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Hukuk Eğitimi

Amerika’da hukuk fakültesine giriş, üç ile dört yıllık bir lisans eğitiminin başarıyla tamamlanmasından sonra elde edilen lisans derecesinin ardından mümkündür.

Türkiye’de Hukuk Eğitimi

Türkiye’de hukuk fakültesine girmek için bir lise diplomasına sahip olmak gerekir. Bundan sonra senede bir defa yapılan ve iki basamaktan oluşan üniversiteye giriş sınavlarına girip Eşit Ağırlık puan türünden belli bir puanın üstünde not almak gerekir. Hukuk fakültesi bitince avukat olmak için bir sınav gerekmemekte, bir yıllık bir stajın sonunda avukatlık ruhsatı alınabilmektedir. Hakimlik ve savcılık mesleğini ise bir sınava girmekte ve bu sınavda 100 hukuk sorusu, 50 genel kültür sorusu ile karşılaşmaktadır. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava girmeye hak kazanmakta ve bu sınavdan da başarılı olanlar iki yıl sürecek staja başlamaktadır. Staj süresince ise hakim-savcı adayı sıfatıyla maaşlı bir şekilde mahkemelerde ve adalet akademisinde staj yapmaktadır.

Topuz’un makalesinin tamamını Doktrin Hukuk dergisinin 1. sayısından okuyabilir; Doktrin’i Twitter ve Facebook hesapları üzerinden takip edebilirsiniz.