Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi Projesi

Yargı-medya ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi ve yargı-basın sözcülüğü kurumunun etkin bir şekilde hayata geçirilmesi amacıyla ”Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi“ Projesi başlatılmıştır.

Projenin hedefi, yargının bağımsızlığı ilkesi ve masumiyet karinesi çerçevesinde yargısal faaliyetler hakkında sağlıklı bilgi akışını sağlamak, halkın doğru bilgi alma hakkı ve medya özgürlüğü dikkate alınarak, masumiyet karinesi ilkesinin güçlendirilmesi suretiyle yargının güvenilirliğini artırmaktır. Bu kapsamda adliyelerde medya iletişim büroları kurulmakta olup basın sözcüsü olarak çalışacak yargı mensuplarının eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Projenin yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi çalışmalarına adli yargı dışında yüksek mahkemeleri ve diğer yargı kurumlarını da kapsayacak şekilde önümüzdeki dönemde de devam edilecektir.

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015