Meşhur Hukukçular: Prof. Dr. Servet ARMAĞAN

Prof. Dr. Servet ARMAĞAN
Prof. Dr. Servet ARMAĞAN

Prof. Dr. Servet ARMAĞAN 19 Mayıs 1939′da Şanlıurfa’da doğdu. Türk Anayasa Hukuku profesörüdür. 100′den fazla bilimsel makale ve 50 civarında kitabı yayımlanmıştır. Evli ve 3 çocuk babası olup, Almanca, İngilizce ve Arapça bilmektedir. Armağan halen Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı – Kamu Hukuku Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Eğitimi ve Memuriyeti:

İlk ve orta öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı.

1960 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1961 yılında aynı Fakültenin Anayasa Hukuku Kürsüsüne asistan oldu.

1966 yılında Anayasa Hukuku dalında hukuk doktoru unvanını aldı.

1971 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doçent kadrosuna atandı.

1975 yılında Kuveyt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde konferans verdi ve incelemeler yaptı.

1976 yılında Profesörlüğe yükseltildi. Federal Almanya Köln Üniversitesinde 6 yıl uzmanlık çalışmasını Alexander Von Humboldt, DAAD ve Heinrich Hertz gibi uluslararası kuruluşlar destekledi ve düzenledi.

1983-1990 yılları arasında İslâm Kalkınma Bankasına bağlı İslâm Araştırma ve Eğitim Enstitüsünde uzman olarak çalıştı ve kurumun uluslararası toplantılarına katıldı.

1990-1992 yılları arasında Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

1992-1996 yılları arasında ise Şanlıurfa Harran Üniversitesinin kurulmasında görev aldı ve 4 yıl rektörlüğünü yaptı.

Prof. Dr. Servet ARMAĞAN2
Prof. Dr. Hayri Domaniç ve Prof. Dr. Servet Armağan, 2001.

İstanbul’daki üniversitelerde “Anayasa” ve “İdare Hukuku” dersleri ile “Devrim Tarihi”, Sakarya ve Isparta Üniversitelerinde “İş Hukuku” ve “Genel Hukuk” dersleri verdi. Diyarbakır Dicle Üniversitesinde ise “Genel Kamu Hukuku”, “Anayasa” ve “İdare Hukuku” derslerini verdi.

Halen Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı – Kamu Hukuku Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Başlıca Eserleri:

 • Seçim Hukuku Ders Notları (Ortak eser), İstanbul, 1963
 • Notlu İçtihatlı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (İstanbul, 1967)
 • Türk Esas Teşkilat Hukuku-1.cilt (İstanbul, 1975)
 • Temel Haklar ve Ödevler (İstanbul, 1980, İ.Ü.Hukuk Fakültesi yayını)
 • Genel Hukuk Ders Notları (Isparta,1981, Devlet Mühendislik Akademisi)
 • İş Hukuku Ders Notları (Adapazarı, 1983, Sapanca Üniv. Devlet Mühendislik Akademisi)
 • Anayasa Hukuku Ders Notları (Diyarbakır, 1992, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Anayasa Hukukunda Temel Haklar ve Hürriyetler (Şanlıurfa, 1966)
 • İslam Hukukuna Giriş (İstanbul, 2001, Beta Yay.)
 • İslam Hukuku Ders Notları (2003, Filiz Yay.)

Kitapları:

 • Bir Zamanlar Rektördüm / İlme Adanmış Bir Ömür
 • Türkiye’de Kadın- Erkek Eşitliği ve Başörtüsü Yasağı
 • İslam’da İlim ve İlim Adamı
 • Ana Hatlarıyla İslam Ekonomisi
 • En Son Değişikliklerle 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Eski Anayasalarımız (İstanbul, 2000)
 • Risale- i Nur’un Dil Özellikleri
 • Pratik Hukuk Bilgileri / Sosyal ve Siyasal Hayatımıza Ait
 • İslam ve Çevre
 • İslam Ekonomisi