Meşhur Hukukçular: Prof. Dr. Turhan ESENER

Prof. Dr. Turhan ESENER
Prof. Dr. Turhan ESENER

Prof. Dr. Turhan Esener hukukçu, akademisyen ve devlet adamıdır. İstiklal Harbine subay yetiştiren Ankara’daki Abidin Paşa Köşkünün ilk komutanı Cemal Bey (Paşa) ile Cavit Paşanın kızı Kamile Hanımın tek çocuğu olarak 1925 yılında İstanbul’da doğdu. Eski başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü’nün kardeşi Münip Hayri Ürgüplü’nün damadı, Eczacıbaşı Holding’in üçüncü kuşak patronu Bülent Eczacıbaşı’nın da kayınpederidir. Fransızca, İngilizce ve Almanca bilen Prof. Dr. Turhan Esener’in pek çok sayıda yayınlanmış kitap ve makaleleri vardır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Eğitimi ve Memuriyeti:

İstanbul Kadıköydeki Yeldeğirmeni İlkokulu’nda tahsil hayatına başladı. Daha sonra Ankara Mimar Kemal İlkokulu’na devam etti. Ortaokulu ise Ankara Koleji’nde okudu. Ankara Gazi Lisesi’ni bitirdi.

1947 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okurken Prof. Ernst Hirsch, Prof. Ali Fuat Başgil gibi birçok ünlü hocadan ders aldı.

1948  yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne asistan olarak atandı.

1951 yılında İsviçre’de Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk dalında “L’obligation de réparer les préjudices resultant du divorce” isimli doktora tezi ile doktorasını verdi ve Cenevre Üniversitesi kendisine “Des Arts” ödülünü verdi.

1951 yılında tekrar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne döndü.

1954 yılında “Türk Özel Hukukunda Muvazaalı Muameleler” konulu doçentlik tezi ile üniversite doçenti oldu ve Ankara Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk doçentlik kadrosuna atandı.

1954-1955 yıllarında askerliğini Ankara Yedek Subay Okulu’nda askeri hakim olarak yaptı.

1958-1960 yılları arasında Almanya’da Münih ve Freiburg Hukuk Fakülteleri’nde akademik incelemelerde bulundu.

1961 yılında “Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Bakımından Temsil” isimli profesörlük tezi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk kürsü profesörlüğüne atandı.

1968 yılında İş Hukuku kürsüsü başkanlığına seçildi.

1968 yılında 6 ay süreyle New York American Arbitration Association’da Arabuluculuk ve Hakemlik konusunda incelemelerde bulunarak bu alanda sertifika aldı.

1961-1980 yılları arasında Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu (Commission internationale de I’Etat Civil) Türk Milli Seksiyonu Başkanlığı görevinde bulundu. Çeşitli dönemlerde Strasbourg (Fransa) Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İş Hukuku ve Borçlar Hukuku lisans ve doktora derslerini verdi.

17 Kasım 1974 – 1 Nisan 1975 tarihleri arasında TC 36. Hükümeti’nde Çalışma Bakanı olarak görev yaptı.

1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak atandı ve 1991 yılında emekli oldu.

22 Eylül 1980 – 13 Aralık 1983 tarihleri arasında TC 44. Hükümeti’nde Çalışma Bakanı olarak görev yapmıştır.

1983-2007 yılları arasında Marmara Hukuk Fakültesi’nde “Hukuk Başlangıcı” ve “Borçlar Hukuku” dersleri verdi.

2000-2003 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Introduction aux’droit des obligations” dersini vermekle görevlendirildi.

Prof. Dr. Turhan ESENER2
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Turhan Esener’e Saygı Günü” paneli 29 Mart 2012

Prof. Dr. Turhan Esener şu anda Boğaziçi Üniversitesi’nde hukuka giriş dersi vermekte ve İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Öğretim ve Senato üyesi ve de Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı başkanıdır.

Eserleri:

  • Hukuka Giriş
  • Hukuk Başlangıcı Genel Hukuk Bilgisi
  • Sendika Hukuku
  • Eşya Hukuku
  • Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan (Editör olarak)