Mülteci Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi,  kuruluşunun 90. yılı etkinlikleri kapsamında ilk olarak “Mülteci Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu” düzenliyor. 1 – 2 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mahmut Esat Bozkurt Salonu’nda gerçekleştirilecek sempozyumun programı şu şekilde:

1 Ekim 2015

09.30-10.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Ville FORSMAN Raoul Wallenberg Enstitüsü Türkiye Programı Yöneticisi
Prof. Dr. Arzu OĞUZ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Atilla TOROS İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü
Prof. Dr. Erkan İBİŞ Ankara Üniversitesi Rektörü

PANEL 1: GÖÇ YÖNETİMİ VE SIĞINMA İLİŞKİSİ

10.00-11.40 MODERATÖR Prof. Dr. Erdal ONAR (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Murat ERDOĞAN: Mültecilerin Entegrasyon Problemleri: Suriyeli Mülteciler (Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi, Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü)
Metin ÇORABATIR: Mültecilik ve Kalıcı Çözümler (İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı)
Neşe KILINÇOĞLU TROJAN: Mülteciler için Kapsamlı Çözümler (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği)
Ar. Gör. Nasıh Sarp ERGÜVEN: Deniz Yoluyla Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadelede Mülteci Hukukunun Rolü (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Kazım Sedat SİRMEN: Mültecilikten Vatandaşlığa (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

11.40-12.05 Tartışma
12.05-14.00 Öğle Yemeği

PANEL2: TEMELHAKLAR VE MÜLTECİLER

14.00-15.00 MODERATÖR: Prof. Dr. Vahit DOĞAN (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Agnes Van STEIJN: “Mülteci Hukukuna İlişkin AİHM Kararları: Genel Bir Değerlendirme” (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi)
Prof. Dr. Bilge TANRIBİLİR: Türk Hukuku ile Mültecilerin Hukukî Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi Kapsamında Kendilerine Uluslararası Koruma Statüsü Verilenlerin Çalışma Hakkından Yararlanmaları (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Rainer ARNOLD: Anayasa ve Mülteciler: Almanya Örneği (Regensburg Üniversitesi-Jean Monnet Kürsü Başkanı )

15.00-15.25 Tartışma

2 Ekim 2015

PANEL3: MÜLTECİNİN KİMLİĞİ VE HUKUKİ STATÜSÜ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

10.30-11.50 MODERATÖR: Prof. Dr. Esra Gül DARDAĞAN KİBAR (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi)
Doç. Dr. Abdurrahman SAYGILI: İnsan Hakları Kuramının Kıyısındakiler: Özneleştirilemeyen Özneler Mülteciler
(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Dr. Neva Övünç ÖZTÜRK: Türk Hukukunun Mülteci Korumasına Yaklaşımı: Genel Bir Değerlendirme (Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Dr. David James CANTOR: Evrensel ve Bölgesel İnsan Hakları Hukuku Sözleşmelerinin Denetim Organları Mülteci Statüsü Belirlemenin Asgari Standartlarına Yönelik İçtihatları Nasıl Oluşturmaktadır. (Londra Üniversitesi İleri Çalışmalar Okulu)
Dr. Barış TEKSOY: Toplumsal Cinsiyete Dayalı Zulüm ve Uluslararası Koruma (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

11.50-12.15 Tartışma
12.15-14.00 Öğle Yemeği

PANEL 4: SIĞINMAUSULÜNE YÖNELİK SORUNLAR VE GELİŞMELER

14.00-15.40 MODERATÖR: Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK: Uluslararası Koruma Kanunundan Yararlananların
Sınır Dışı Edilmesi (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Nuray EKŞİ: Yabancılar Hukukunda İdari Gözetim (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Doç. Dr. Ülkü HALATÇI ULUSOY: Uluslararası Koruma Hukukunda Geri Gönderme Yasağı (Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Doğa AYDOĞAN ELÇİN: Kitlesel Sığınma Durumlarında Geçici Koruma (Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Volkan GÖRENDAĞ: Türkiye’nin Açık-Sınır Politikası: Sınırda Hak İhlâlleri (Uluslararası Af Örgütü)

15.40-16.05 Tartışma
16.05-16.20 Kahve Arası

PANEL 5: MÜLTECİ HUKUKUNAKARŞILAŞTIRMALI BAKIŞLAR

16.20-17.40 MODERATÖR: Prof. Dr. Tuğrul ARAT (TOBB ETÜ Üniversitesi İktisadî ve İdari Bilimler
Fakültesi-Uluslararası İlişkiler Bölümü)
Prof. Dr. Işıl ÖZKAN: AB Sığınma Mevzuatının Genel Bir Değerlendirmesi (Yaşar Üniversitesi Hukuk
Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. İlke GÖÇMEN: Türkiye AB Geri Kabul Anlaşmaları (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Dr. Cathryn COSTELLO: Mülteci Hukuku Mahkemesi Olarak ABAD’ın Rolü (Oxford Üniversitesi Mülteci Çalışmaları Merkezi)
Dr. Kasia LACH: AB- Türkiye Vize Liberalizasyonu Süreci ve Sürecin Türkiye’deki Sığınma Politikasına Etkileri (Avrupa Birliği Türkiye Daimi Temsilciliği)

17.40-18.05 Tartışma
18.05-18.30 Kapanış Konuşmaları

Mülteci Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumunda sunumlar Türkçe ve İngilizce olacak. Ayrıca simultane çeviri de yapılacak.

Bu etkinlikle ilgili eksik veya yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.