Hukuk fakültelerinde hukuk kliniği eğitimi yaygınlaştırılacak

Hukuk fakültelerindeki eğitimin nitelik ve içerik olarak gözden geçirilmesine yönelik tartışmalar hukuk camiasında gün geçtikçe artmaktadır.

Bu tartışmaların ekseninde son yıllarda yeni açılan hukuk fakültelerinin sayısal olarak artmasının önemli bir yeri vardır. Hukuk fakültelerinde verilen eğitimin, teorik alandan beslenirken pratik uygulamalarla da somutlaştırılması gerekmektedir. Bu dönemde hukuk eğitiminin adalet meslek yüksek okullarını da kapsayacak şekilde geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda eğitim müfredatları gözden geçirilecek ve son sınıf öğrencilerine staj imkanı sağlanacaktır.

Günümüzde hukuk kliniği birçok ülkenin hukuk fakültelerinin ders programında yer almaktadır. Klinik eğitimi bir yandan hukuk eğitiminin uygulama ile bağını güçlendirirken diğer yandan maddi gücü yetersiz kişilere hukuki destek imkanı sunmaktadır. Ülkemizde hukuk fakülteleri tarafından bu alanda yapılan çalışmalar oldukça yetersizdir. Yeni dönemde hukuk kliniği eğitiminin hukuk fakültelerinde yaygınlaştırılması için mevzuat ve farkındalık çalışması yürütülecektir.

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015