Sosyal medya düzenlemesi yürürlükte

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülerek yasalaştı.  

5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” adıyla yasalaşan kanunda 10 madde bulunuyor. Yasada sosyal medya şirketlerine yönelik önemli maddeler yer alıyor.

Yasada neler var?

 • Kanunla birlikte yazı, görsel, ses, konum gibi içeriklerin paylaşımına ve görüntülenmesine imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişilere sosyal ağ sağlayıcı denilecek.
 • Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcılara bir milyon Türk Lirası’ndan on milyon Türk Lirası’na kadar idari para cezası verilebilecek. İdari para cezaları, muhatabın yurt dışında bulunması halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından doğrudan doğruya muhataba, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçlarıyla da bildirilebilecek.
 • Çocukların cinsel istismarı, fuhuş, kumar ve uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma gibi suçları barındıran yayınlar için erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. Suç unsuru bulunan kısmi içeriklerde erişimin engellenmesi yerine sosyal ağ sağlayıcılardan içeriğin tamamen kaldırılması istenebilecek. Sosyal ağ sağlayıcısından suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi sağlanarak suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğünün daha da güvenceli hale getirilecek. 
 • Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin en geç 4 saat içinde çıkarılması veya erişimin engellenmesi istenecek. 
 • Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından, Türkiye’de en az bir temsilci bulundurmaları istenecek. Bu temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olma zorunluluğu istenecek. 
 • Temsilci bulundurmayan ve bildirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına sırasıyla iki aşamalı idari para cezası, devamında reklam yasağı ve iki aşamalı internet trafiği bant genişliğinin daraltılması gibi yaptırımlar uygulanacak. İlk olarak sosyal ağ sağlayıcıya temsilci bulundurmadığı için BTK tarafından bildirimde bulunulucak.Bildirimden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya, BTK tarafından 10 milyon lira idari para cezası verilecek.Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30 milyon lira daha idari para cezası verilecek.
 • İdari para cezasının tebliğ edilmesiyle birlikte 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK tarafından Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Başvurunun kabulüne ilişkin hâkim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilecek.
 • Hâkim tarafından verilen kararlar erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere BTK’ye gönderilecek. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhal ve en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilecek.
 • Türkiye’de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılara, kişilik haklarının ihlali ve özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda kişiler tarafından yapılacak başvuruların cevaplandırılması için 48 saat süre verilecek. Sosyal ağ sağlayıcı başvuruya olumsuz cevap vermesi halinde cevaba gerekçe göstermesi zorunlu olacak.
 • Sosyal ağ sağlayıcıları adli ve idari merci kararları ile kullanıcıların taleplerini hangi oranda ve ne kadar sürede yerine getirdiğinin tespiti için istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren raporları altı aylık dönemlerle Türkçe olarak BTK’ya sunması zorunlu olacak. Sosyal ağ sağlayıcı BTK Başkanının içeriğin kaldırılması ve engellenmesi başvurusuna 48 saat içinde cevap vermemesi halinde 5 milyon lira, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarını uygulamaması halinde ise 10 milyon lira idari para cezası verilecek.
 • IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini içeren “trafik bilgisi” tanımına “port bilgisi” de eklendi. Buna göre cep telefonlarında IP bilgisinin yanı sıra Port kaydı da yer alacak.