Sporda Uluslararası Tahkim Yargılaması ve Türkiye’de Hukuki Durum – Aysu Melis BAĞLAN

Bir endüstri olarak gelişen spordan doğan ihtilafların çözümü, gün geçtikçe daha fazla ilgi çekmektedir. Sportif yargı mekanizmalarının tarafsız ve bağımsız olamamaları üzerinden, emsal arşivi oluşmuyor olması ise; sportif yargının niteliğini köreltmektedir.

Bu bağlamda eser, aşağıdaki sorulara yanıt aramaktadır;

Spor tahkimi; Türk hukukunda nasıl anlaşılmakta, nasıl uygulanmaktadır?
Spordan doğan ihtilafların çözümünde, tahkim yargılaması bir avantaj mıdır?
Spor tahkim yargılama usulleri ve federasyon uygulamaları birbiriyle örtüşmekte midir?
Türkiye’de sporun örgütlenme biçimlerinin spor yargısına etkisi nedir?
Tarafsızlık ve bağımsızlık beklentilerimizin aksine; spor yargılaması, devletin hukukundan arta kalan bir alana mı sıkışmıştır?

Kitabın Künyesi:

Yazar: Aysu Melis BAĞLAN
ISBN: 978-975-02-3369-2
Baskı tarihi: 2015-Temmuz
Cilt: Karton Kapaklı
Boyut: 16 x 24 cm
Sayfa Sayısı: 150

tahkim-yargilamasi

İÇİNDEKİLER

  • Tahkim ve Sporda Tahkim
  • Spor Tahkim Mahkemesi ve Yargılama Usulü
  • Türkiye’de Hukuki Durum