İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ülkemizin saygın ve köklü üniversiteleri arasında yer alan İnönü Üniversitesi, 13 Fakültesi, 1’i Devlet Konservatuvarı olmak üzere 4 yüksekokulu, 12 meslek yüksekokulu, 5 enstitüsü, 1 teknokenti, Turgut Özal Tıp Merkezinin de aralarında bulunduğu 19 araştırma ve uygulama merkeziyle yaklaşık 30.000 öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti veren bir üniversitedir.

Kültür salonları, sosyal tesisleri, spor ve rekreasyon alanları ile öğrencilerin ders dışı zamanlarını en verimli biçimde değerlendirmelerine olanak sunmaktadır. Engellilere yönelik eğitim ve uygulama merkezlerinin yanında ‘Engelsiz Kampüs’ çalışmasıyla da Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biridir.

Ayrıca Merkez Kampüsünde, Üniversiteye adını veren büyük devlet adamı İsmet İnönü’nün anısına açılmış olan İnönü Müzesi ile Turgut Özal Tıp Merkezimize adını veren 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın özel eşyalarının sergilendiği Turgut Özal Müzesi bulunmaktadır.

KURULUŞU

İnönü Üniversitesi, 28 Ocak 1975 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 25 Mart 1975 tarihinde ise Cumhuriyet Senatosunda kabul edilen ve 3 Nisan 1975 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1872 sayılı ‘İnönü Üniversitesi Kanunu’ ile kurulmuş olup, 1976-1977 eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim hizmeti vermeye başlamıştır. 1984 yılına kadar şimdiki Malatya Fen Lisesi binasında faaliyetlerini sürdüren Üniversite 1984-1985 Akademik Yılında, şu anki kampüs alanına geçmiş ve hızla gelişmeye başlamıştır.

FAKÜLTEYE GİRİŞ TABAN VE TAVAN PUANI

2015 yılında gerçekleştirilen LYS sonucunda Fakülteye ait taban ve tavan puanlar şu şekilde oluşmuştur:

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Puan Türü: TM-3; En küçük puan: 398.97330; En büyük puan: 431.38854

VİZYON-MİSYON

İnönü Üniversitesinin misyonu Kendi değerlerini özümseyen, evrensel değerlere açık, nitelikli bireyler yetiştirmek, yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, sanatsal faaliyetler ve sağlık hizmetleri aracılığıyla bölgesine, ülkesine ve dünyaya faydalı olmaktır.

Üniversite Değer başlığı altında şu maddeleri belirlemiştir.

– Yenilikçilik ve Yaratıcılık

– Katılımcılık

– Bireysel, Toplumsal ve Kültürel Değerlere Saygı

– Akademik Özgürlük

– Çevreye Duyarlı

– Adalet ve Liyakat

– Hesap Verebilirlik

– Evrensellik

AKADEMİK KADRO

Dekan: Prof. Dr.Kemal Şenocak

Dekan Yardımcısı: Doç. Dr. Tamer Budak

Dekan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Hayri Keser

Öğretim Elemanları: Doç. Dr. Tamer Budak, Yrd. Doç. Dr. Hayri Keser, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Durhan, Yrd. Doç. Dr. Mete Erdem, Yrd. Doç. Joseph Zand, Elif Çelik, Volkan Maviş, Burak Bilge, Ulaş Karadağ, Prof. Dr.Kemal Şenocak, Haluk Emiroğlu, Yrd. Doç. Dr. Bahar Öcal Apaydın, Adem Yelmen, Tuğba Avcı, Asiye Kocabey, Betül Dürgen, Neslihan Çukadar

YAPILAN ETKİNLİKLER

Hukuk Fakültesi Dergisi: İnönü Üniversitesi Hukuk Fakülte Dergisi Yılda 2 Sayı Olarak Yayımlanan ve ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Ulusal Hukuk Veri Tabanında 2010 Yılından İtibaren Taranmakta Olan Hakemli Dergidir.

24 Ekim 2015 tarihinde Hukukun Geleceğine Genç Bakış Sempozyumu düzenlendi.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin resmi internet sitesi: www.inonu.edu.tr/tr/cms/hukuk