TBB Heyeti, Bozdağ’a 11 Maddede Güncel Avukatlık Sorunlarını İletti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, yeni görevinde hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan ve TBB Heyeti, Bozdağ’la avukatlık mesleğiyle ilgili güncel sorunları paylaştı. Ziyarette Sağkan’a TBB Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez, Genel Sekreter Av. Veli Küçük, Sayman Av. Gökhan Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nizam Dilek’ten eşlik etti.

TBB heyetinin Bozdağ’ı ziyaretinde bazı şehirlerdeki adliye otoparklarında avukat araçlarından ücret alınması uygulamasına son verilmesi; Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, CMK ve Adli Yardım ücret tarifelerinin yıl sonu enflasyonu karşısında güncellenmesi ve stajyer avukatlara İŞKUR tarafından asgari ücret tutarı kadar ücret ödenmesi gibi konular gündeme geldi. Ziyarete dair ayrıntılara yer verilen TBB’nin resmî internet sitesinde Baklan Bozdağ’a iletilen avukatlık mesleğine yönelik güncel sorunlar 11 maddede sıraladı:

 1. Mart ayı başından itibaren Adana, Mersin, Konya, Kahramanmaraş ve başka şehirlerdeki adliye otoparklarında avukat araçlarından ücret alınması uygulamasının kaldırılması ve adliyelerdeki otoparklardan avukatların hakim, savcı, memur, kolluk güçleri gibi ücret ödemeksizin yararlanmalarının sağlanması
 2. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, CMK ve Adli Yardım ücret tarifelerinin Ekim 2021 tarihinde, enflasyon oranı ve asgari ücret artış katsayıları belirlenmeden yapıldığı; yıl sonu enflasyonunun yüzde 36 olduğu, asgari ücrete yüzde 50 artış yapıldığı belirtilerek, bu kalemlerle ilgili yüzde 25’lik artışın çok düşük kaldığı, bu nedenle tarifelerde güncelleme ve iyileştirme yapılması
 3. CMK hizmetlerindeki ulaşım giderleri hakkında il başsavcılıklarınca farklı uygulamaların yapıldığı belirtilerek, bu hizmetlerde mutat vasıtalar çerçevesinde meslektaşlara taksi gideri veya makul bir şekilde ulaşım gideri ödenmesi, CMK ücretlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile eşitlenmesi
 4. Avukatların hukuki ilgilerinin olduğu kişilere ait taşınmaz bilgilerine erişmeleri için önemli bir hizmet olan TAKPAS sisteminin yeniden meslektaşların yararlanabileceği şekilde çalıştırılması
 5. Stajyer avukatların stajlarının özellikle ilk altı aylık döneminde çalışma yasağı ve gelir elde edememeleri nedeniyle asgari ücret miktarı kadar bir ücret kadar ödemenin devlet tarafından İŞKUR vasıtasıyla verilmesi
 6. Son Yargı Paketi ile gündeme gelen kamu avukatlarının ek gösterge sorununun çözülmesi
 7. Arabuluculuk sınavının ertelenmesinin yarattığı olumsuzluklar ve meslektaşların beklentileri
 8. Adli yardımın yıllar içinde biriken ve barolardan bilgileri alınan gecikmiş avukatlık ücreti ödemelerinin bir an evvel yapılması
 9. Kadına yönelik şiddet davalarında TBB’nin ve baroların katılma taleplerinin mahkemelerce kabul edilmesi, bu konuda yasal düzenleme yapılarak, baroların ve bu alanda çalışan avukatların hukuksal sürece destek vermelerinin önünün açılması
 10. KVKK’da, veri koruma görevlisinin dört yıllık herhangi bir üniversite mezunu olabileceğine ilişkin düzenlemenin değiştirilerek bu görevi sadece hukuk fakültesinden mezun olanların yapabilmesinin sağlanması
 11. Bazı baroların hizmet binalarının yetersiz olduğu, yeni yapılacak adliye binalarının alanlarında, barolar için hizmet binası yapılmaya uygun bölümlerin tahsisinin yaşama geçirilmesi