TBB: Yasal Karşı Yan Avukatlık Ücretleri Korunmalı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunca 24 Ekim 2022 tarihinde kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle ilgili taleplerinin Genel Kurul’a gelmeden önce yazılı olarak TBMM Başkanlığına ve Mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanlıklarına sunulduğunu açıkladı.

Açıklamada söz konusu teklifle benzer içeriğe sahip düzenlemelerin daha önce gerçekleştirildiği hatırlatılarak Anayasa Mahkemesinin bu konuya ilişkin içtihadının oluşmasına rağmen avukatın harcadığı emek ve mesaisi dikkate alınmadan karşı yan avukatlık ücretlerinin “maktu” olarak belirlenmesinin 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine aykırılık içerdiğinin altı çizildi.

TBB’den konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 20.10.2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve esas komisyon olarak belirlenen Plan ve Bütçe Komisyonunda 24.10.2022 tarihinde kabul edilmiştir.

Teklifin Genel Kurul gündemine gelmesi beklenmektedir.

Mevcut teklifle benzer içeriğe sahip düzenlemeler daha evvel de gerçekleştirilmiş ve Anayasa Mahkemesinin bu konuya ilişkin içtihadı oluşmuş durumda iken, avukatın harcadığı emek ve mesaisi dikkate alınmadan karşı yan avukatlık ücretlerinin “maktu” olarak belirlenmesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine aykırılık içermekte, hukuk sisteminde konusu para ve para ile ölçülebilen değer olan davalara ilişkin geçerli nisbî ücret uygulamasını da bozmaktadır.

Bu bağlamda Genel Kurul’da son şekli verilerek kabul edilecek yasal düzenlemelere ilişkin talebimiz; anayasal ve yasal hükümler ile açıklamalarımız dikkate alınmak suretiyle avukat meslektaşlarımızın emek ve mesaisinin karşılığı olan yasal karşı yan avukatlık ücretlerinin korunması, nisbî tarife sisteminin devamının sağlanması ve meslektaşlarımızın mağduriyetine sebep olunmaması hususlarında gereğinin yerine getirilmesidir.

Türkiye Barolar Birliğinin konuya ilişkin görüşü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanlıklarına iletilmiştir.

Türkiye Barolar Birliği Değerlendirme Metni

20221027_tbmm_degerlendirmemetni
Okuma önerisi:  UHUB'dan Tunus'taki Gelişmelerle İlgili Basın Açıklaması