TBB’den Bazı İnternet Siteleri Hakkında KVKK’ya İhbar

Türkiye Barolar Birliği (TBB), çeşitli internet sitelerinde, avukatların kişisel veri niteliğindeki bazı bilgilerine açık rızaları olmaksızın yer verildiği ve bu suretle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı veri işleme faaliyetinde bulunulduğu gerekçesiyle; söz konusu ihlali gerçekleştiren internet siteleriyle ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) ihbarda bulunulduğunu duyurdu.

Bahsi geçen KVKK’ya aykırı veri işleme faaliyetinin aynı zamanda 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na da aykırılık teşkil ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


Gerek avukat meslektaşlarımız gerek Barolar tarafından Birliğimize yapılan başvurularda, çeşitli internet sitelerinde, avukatların kişisel veri niteliğindeki bazı bilgilerine açık rızaları olmaksızın yer verildiği ve bu suretle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı veri işleme faaliyetinde bulunulduğu iletilmiştir.

Sözü edilen veri işleme faaliyeti, anılan kanuna aykırı olduğu gibi, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na da aykırılık teşkil etmektedir.

Türkiye Barolar Birliği ve Barolar tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı Avukatlık Kanunu’dur. Avukat meslektaşlarımızın, mensubu oldukları Barolar ve Türkiye Barolar Birliği dahi avukatlara ait kişisel verileri, kanunun verdiği yetki haricinde paylaşamamaktadır. Hâl böyleyken bazı internet sitelerinin ilgi çekmek ve ziyaretçi sayılarını artırmak amacıyla paylaşımda bulunmasına ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) ihbarda bulunulmuştur.

Kaynak

Okuma önerisi:  Tüketici Hakem Heyetleri Yeniden Yapılandırıldı