Tüketici Hakem Heyetleri Yeniden Yapılandırıldı

Tüketici Hakem Heyetlerinin organizasyon yapısı, Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden yapılandırıldı. Yeniden yapılandırmaya göre:

  1. Halihazırda görev yapan 1.011 tüketici hakem heyetinden 211’i tüketici hakem heyeti karar mercisi olarak yetkilendirildi.
  2. Tüketici hakem heyetleri nüfus yoğunluğu, başvuru sayıları gibi bazı hususlar göz önünde bulundurularak il merkezlerinde ya da yakın ilçelerde merkezler oluşturmak suretiyle bir araya getirildi.
  3. Yetkilendirilen tüketici hakem heyetleri, yetki alanlarında kalan ilçelerde yapılan tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin başvuruları da karara bağlayacak.
  4. Başvurularını elektronik ortamda yapmayı tercih etmeyen tüketiciler, yapılanmadan önce olduğu gibi, ikamet ettikleri yerdeki kaymakamlıklara giderek başvurularını yapabilecekler.
  5. Tüketici hakem heyeti oluşturulmayan ilçelerde, kaymakamlıklarda başvuru alımı, TÜBİS’e kayıt, ilgili tarafları bilgilendirme, yetkilendirilmiş hakem heyeti başkanı tarafından yapılacak bilirkişi görevlendirmelerinde, tüketici hakem heyeti, bilirkişi ve tüketici arasındaki koordinasyonu sağlamak gibi konularda çalıştırılmak üzere bir irtibat personeli bulundurulmaya devam edilecek.